Online “kaartlegger” bij Consulentonline

Denk je aan een reading door een kaartlegger?

Wij bieden online spirituele hulp via paragnosten, helderzienden, mediums, astrologen en ook door middel van mensen die als kaartlegger werken. Via de site bieden we spirituele consulenten aan die via chat en bellijnen voorspellingen doen. Hierdoor bieden we  betaalbare en professionele hulp aan. Daarnaast bieden we ook op vele andere gebieden consulenten aan zoals: pedagogen, psychologen, bedrijfsadviseurs, mental coaches en veel andere dienstverleners. In dit artikel bespreken we consulenten die als kaartlegger werken. Wij raden aan eerst het artikel te lezen en daarna op de site van Consulentenonline te bekijken welke consulent geschikt is en op welke gebieden je ondersteuning kunt krijgen.

Onze chat- en telefoondiensten zijn relatief goedkoop

Via Consulentenonline bieden wij diverse consulenten aan met ieder weer hun eigen talenten en vaardigheden. Daaronder dus mensen die via kaarten lezingen geven. Een kaartlezer is iemand die met behulp van speciale kaarten inzicht geeft in dingen die jij misschien zelf niet altijd doorhebt. De bekendste daaronder zijn: engelenkaarten, Lenormand, orakelkaarten en natuurlijk de tarot. In dit artikel zullen we spreken over kaartlegger, omdat er meerdere vormen zijn en we hierbij niemand over willen slaan. Op onze site kan je zien welke vormen de consulenten gebruiken. Overigens wordt vaak verondersteld dat een consulent bijvoorbeeld alleen maar een kaartlegger is, maar dit is zeker niet waar. De meeste consulenten gebruiken de kaarten geregeld als ondersteuning. Je kunt dan denken aan paragnosten, helderzienden, waarzeggers, mediums, astrologen en zelfs psychologen of andere professionals. Daardoor bieden wij niet alleen maar spiritueel ingestelde mensen aan, maar ook mensen die geschoold zijn in bepaalde takken van de hulp- en dienstverlening. We werken uitsluitend met chats en bellijnen, omdat dit relatief goedkoper is dan om naar een dienstverlener toe te gaan. Ten eerste omdat de prijzen niet mals zijn als je een privéadviseur raadpleegt en ten tweede omdat je over het algemeen per half uur of langer af moet nemen als je naar iemand toegaat. Bij ons kun je zelf bepalen hoelang je aan de lijn blijft en kun je de kosten binnen de perken houden.

Richtlijnen voor de toekomst vanuit het verleden en het heden

 

Een lezing van een kaartlegger is zeer helder en kan een openbaring geven van iets waar je mee rondloopt. Er kunnen inzichten zijn, die de kaartlegger duidelijk maakt. De kaartlegger kan hierbij op uiteenlopende gebieden werken zoals: mentale of fysieke aspecten, relaties, privézaken, carrière, erotiek, persoonlijke aspecten en nog veel meer gebieden. Vaak denken mensen dat een kaartlegger alleen maar naar de toekomst kijkt, maar dat is zeker niet altijd zo. Het verleden en het heden zijn minstens zo belangrijk, omdat deze twee de basis vormen van datgene wat je in de toekomst tegen kunt komen. Om een voorbeeld te noemen. Heb je in het verleden bepaalde fouten gemaakt, dan zullen de kaarten daar waarschijnlijk op reageren. De kaartlegger kan aangeven dat je deze fouten beter eerst aanpakt, voordat je in een soortgelijke situatie belandt. De inzichten die je hieruit haalt, kunnen dan veel meer evenwicht bieden, zodat je de toekomst beter in kunt gaan. Een kaartlegger van Consulentenonline biedt in dit geval dus richtlijnen om jou een weg in het leven te bieden.

Het onderbewustzijn bewust maken

Zoals we al aangaven, is het verleden erg belangrijk voor het heden en de toekomst. Ook is het belangrijk om voor jezelf te weten op welk niveau jij geholpen wilt worden. Het kan zijn dat je met vragen rondloopt, die te maken hebben met een overleden persoon of een hoger wezen. In dat geval kun je het best een medium, die ook als kaartlegger fungeert, om een consult vragen of iemand die met engelenkaarten werkt. Heb je liever een gesprek met iemand die een sterk inlevingsvermogen heeft, dan kun je kiezen voor waarzeggers, helderzienden of paragnosten, die als kaartlegger werken. Wil je een toekomstbeeld, dan zijn waarzeggers of astrologen weer zeer geschikt. Dit is dus allemaal afhankelijk van welke vragen je hebt en op welk gebied ze betrekking hebben. Elke kaartlegger zal zich richten op de vragen die jij hebt. Dit hoeven zeker niet altijd maar grote problemen te zijn. Het kan ook klein probleem zijn of een simpele vraag over je werk of een geliefde. Je kunt daar dan nieuwsgierig naar zijn en van de kaartlegger enig inzicht verlangen. Het kunnen dus ook vragen zijn aan hogere wezens of overleden geliefden. Welke vraag je ook stelt en welke kaarten er ook gebruikt worden, de kaartlegger gebruikt ze om duidelijkheid en inzicht te geven. Daarbij is het wel belangrijk dat jij jezelf heus wel bewust van jezelf bent, maar dat je onderbewustzijn vaak datgene is waar je naar op zoek bent. De kaartlegger zal dan ook het onderbewustzijn bewust maken. Je zult bepaalde dingen doorkrijgen, die je misschien in je dromen wel voorbij hebt zien komen of die je wel eens licht gevoeld hebt, maar die nu door de kaartlegger open gelegd worden.

Zijn het de inzichten van de kaartlegger die een voorspellende waarde hebben of sturen de kaarten zelf via spirituele krachten?

De tarot en andere vormen van voorspellende kaarten zijn al duizenden jaren bekend. In films zien we nu nog vaak dat er een krachtige mystieke waarde aan gegeven wordt. Zo wordt het vaak ook neergezet. Bijzondere voorspellers, met bijzondere kleding op bijzondere plekken, die ook nog eens spannende energieën en wezens oproepen. Daardoor is het beeld ontstaan dat de kaarten mystiek en spiritueel geladen zijn. Er wordt dan een goddelijke of zelfs occulte waarde aan gegeven. Er wordt dan verondersteld dat engelen, goddelijke energieën of overleden mensen informatie via de kaarten doorgeven. Een kaartlegger is in dit geval dan een doorgever van datgene wat de hogere wereld voortbrengt. Er zijn religieuze mensen die de kaarten daarom ook afwijzen, omdat er een duivelse kracht in zou zitten. Of dit laatste wel of niet zo is, mensen die bij Consulentenonline werkzaam zijn, maken alleen maar gebruik van witte energie van de liefdevolle spirituele wereld. De een zal daarbij aangeven dat dit de energie van God is en een ander zal spreken over de spirituele wereld. In dit geval worden de kaarten dus bestuurd door deze geestelijke wereld om de goede boodschap door te geven. De magische energie zit dan dus in de kaarten. Er zijn ook mensen die stellen dat de kaartlegger een paranormale gave heeft om contact te zoeken met de hogere wereld. De kaarten kunnen dan gebruikt worden om de boodschap, die in energie doorgegeven wordt, in mensentaal om te zetten. In dat geval kunnen we stellen dat de kaarten het instrument van de kaartlegger zijn om voorspellingen te doen. In principe denken we dat er in beide argumenten waarheid zit. Er is wel degelijk een hogere kracht die in de kaarten plaatsneemt en de kaartlegger zelf heeft vaak ook paranormale vaardigheden om de hogere krachten op te kunnen roepen.

Wat voor soort vragen kun je aan de kaartlegger stellen?

De mensen die als kaartlegger bij Consulentenonline werken, leggen de nadruk op zaken die jou intern, maar ook extern beïnvloeden. Deze kunnen dan op persoonlijk gebied liggen, maar ook op de omgang met andere mensen en de invloed die zij op jou hebben. De beïnvloeding kan een positieve, maar ook negatieve invloed hebben. Consulenten die als kaartlegger werken zijn hier zeer vakkundig in en kunnen op een sympathieke en sensitieve manier helpen. Onze consulenten zijn hiervoor speciaal geselecteerd om via de telefoon of chat met cliënten te spreken. Het is natuurlijk niet zomaar iets om, via elektronische media, mensen te helpen. Een telefoon, computer of andere media sturen namelijk ook energie en ze kunnen nog wel eens storend werken op het contact dat de consulenten leggen met de hogere wereld of het zesde zintuig. Onze consulenten zijn hier zeer goed getraind in en kunnen de moderne techniek prima naast hun paranormale begaafdheid gebruiken. Verder vinden wij het belangrijk dat onze consulenten sympathiek en empathisch zijn in contact met cliënten. De vragen die je kunt stellen, zijn op uiteenlopende gebieden mogelijk. In principe mag je alles vragen. Je moet natuurlijk wel netjes blijven en niet te persoonlijk worden, erotische opmerkingen maken of onbeleefd gedrag vertonen. Heb je vragen over je gezondheid, dan zal een kaartlegger eerst vragen of je bij een arts bent geweest. Ben je dat geweest, dan kunnen we natuurlijk wel advies geven, maar onthoud wel dat alleen een medisch onderlegd persoon dit werkelijk kan doen. De meeste consulenten die bij ons werken, zijn niet medisch onderlegd en kunnen jou daar dan ook niet helpen. Verder kun je van alles vragen en moet je gewoon doen wat je hart en je intuïtie je ingeven. Natuurlijk is het verstandig om je voor te bereiden en vragen te bedenken. We zullen hieronder wat vragen als voorbeeld geven.

Voorbeeldvragen

Om je op weg te helpen, zullen we hieronder voorbeeldvragen opschrijven. De meeste vragen zijn op gebied van liefde, carrière, vriendschap, financiën, gezondheid en emoties. Dit is maar een klein overzicht van de vragen die cliënten ons stellen. Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen mogelijk. Zoals we al eerder aangaven, is het belangrijk om je goed voor te bereiden, zodat je de tijd, die je met een kaartlegger doorbrengt, nuttig kunt gebruiken. Je betaalt immers geld voor onze service en we vinden het fijn als we je in korte tijd zo efficiënt en adequaat mogelijk kunnen helpen. Hoe beter jij je voorbereidt, hoe minder tijd je kwijt bent en hoe meer je het gevoel zult hebben dat het contact met de kaartlegger iets goeds oplevert. Vragen die je onder andere zou kunnen stellen:

 •  Wat kan ik doen om de man of vrouw van mijn dromen te vinden?
 •  Wat moet ik aan mijzelf veranderen om een nieuwe partner te vinden?
 •  Hoe kan ik mijn huidige relatie versterken?
 •  Hoe ziet mijn carrière er over een jaar uit?
 •  Hoe kan ik mij in mijn werk zo goed mogelijk ontplooien?
 •  Wat zijn mijn sterkste punten om mij in mijn studie te ontplooien?
 •  Welke stappen kan ik nemen om nieuwe vriendschappen te krijgen?
 •  Hoe kan ik vriendschappen versterken?
 •  Hoe kan ik een ruzie met een vriend/vriendin oplossen?
 •  Welke eigenschappen kan ik gebruiken om meer geld te verdienen?
 •  Op welk gebied kan ik mij ontplooien?
 •  Hoe kan ik gezonder leven, zodat ik minder snel ziek word?
 •  Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer energie krijg?
 •  Waarom heb ik steeds bepaalde fysieke klachten. De dokter kan niets ernstigs vinden?
 •  Hoe kan ik omgaan met de ziekte die bij mij is vastgesteld?
 •  Kunnen overleden geliefden mij boodschappen doorgeven?
 •  Ik ben verdrietig. Hoe kan ik dit veranderen?
 •  Ik ben ongelukkig. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer gelukkiger word?
 • Ik mis mijn ex-partner. Is er nog een kans dat de relatie goed komt?

Nog enige aandachtspunten

Wil je een uitgebreide lezing door een kaartlegger? Kijk dan op de website. Er kunnen dus verschillende gebieden en aspecten van je leven aan bod komen. Je kunt vragen stellen over de liefde en relaties met vrienden, familie, collega’s en andere contacten. Je kunt ook vragen stellen over je carrière, studie en financiën. Je kunt vragen stellen over je mentale of fysieke gesteldheid, maar moet wel in de gaten houden dat we geen medici zijn. Heb je natuurlijk vragen op gebied van de psyche of bepaalde maatschappelijk problemen, dan bieden we hier ook consulenten voor aan. Kijk daarvoor eens op de website van Consulentenonline en zoek een geschikt persoon. Wil je echter wel een kaartlegger, dan kunnen onze consulenten je uitstekend helpen. Ze brengen balans in je leven en zullen je veel inzicht en duidelijkheid brengen. Een lezing door een kaartlegger is een uitstekende manier om een objectief antwoord te krijgen. Je moet er echter rekening mee houden dat ingewikkelde vragen wat meer energie van de kaartlegger zullen vergen. In dit geval is het belangrijk dat je hier wel respect voor hebt. Onze mensen hebben goede vaardigheden en talenten, maar het zijn natuurlijk geen tovenaars, die het konijn uit de hoed toveren. Onze consulenten werken betrouwbaar en deskundig en willen jou zo goed mogelijk ondersteunen en dit kan soms wat langer duren. Zij zullen dit duidelijk aangeven, zodat je de kans hebt om het gesprek te beëindigen als je denkt dat je niet zo lang kunt en wilt bellen. Doe dit niet zonder iets te zeggen. Dat is voor een kaartlegger erg teleurstellend. Geef je netjes aan dat je op wilt hangen, dan hebben onze consulenten hier respect voor en zullen zij op een nette manier het gesprek beëindigen. Tenslotte is het belangrijk dat er een professionele afstand is tussen de klant en kaartlegger. We werken natuurlijk wel op een emotionele manier, maar het is niet de bedoeling dat jij persoonlijke vragen over de consulent gaat stellen. Onze consulenten zijn er op gericht om jou bij problemen te ondersteunen en niet om een privécontact te onderhouden.

Waarom nog wachten? Zoek eens contact met onze consulenten

In principe kun je kaartlegger alles vragen. De meeste vragen die we krijgen, zijn op gebied van liefde, carrière, vriendschap, financiën, gezondheid en emoties. Het is tevens verstandig om van tevoren te beoordelen wat voor soort consult je wilt hebben. Wil je contact met een overleden geliefde, dan is het beter om een kaartlegger te kiezen, die als medium werkt. Zoek je iemand die gevoelens en emoties kan doorgronden, dan is een paragnost of helderziende geschikt. Lees dus eerst de beschrijving van bepaalde consulenten en neem dan pas een beslissing over wie je wilt spreken

Ben je nieuwsgierig naar onze helderzienden en andere consulenten. Neem dan eens contact met ons op.

We bieden verschillende soorten consulenten aan, zowel spiritueel als op andere gebieden. Onder andere:

Helderzienden

Dit artikel is door Frank Post geschreven.

Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN

©2018 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).