Online “Helderzienden”

Consulentenonline biedt top consulenten

Wij bieden online spirituele hulp via mediums, paragnosten, tarotisten, astrologen, helderzienden en nog veel meer consulenten. Via Consulentenonline bieden wij diverse deskundigen aan. We doen dit via chat en bellijnen. Hierdoor kunnen wij betaalbare en professionele ondersteuning bieden. Bij Consulentenonline kun u veel helderziende consulenten bereiken.

Zoek je betrouwbare en zeer professionele consulenten? Klik dan eens hier om de mogelijkheden te onderzoeken.

 • Ben je benieuwd naar onze consulenten?
 • Heb je een vraag waarbij je mensen zoekt die niet alleen het heden aanschouwen, maar ook het verleden en de toekomst?
 • Zoek je iemand die hier geschikt voor is?
 • Wil je dit via de chat of aan de telefoon doen en vooral niet teveel betalen?
 • Neem dan eens contact op met een van de consulenten van Consulentenonline.

Bij Consulentenonline kun je op veel gebieden geholpen worden. Lees maar eens verder.

 • Readings worden aangeboden door zeer deskundige helderzienden en andere paranormale mensen.
 • Zij bieden online readings aan voor kleine en grote vragen of problemen waar je mee rondloopt.
 • Consulentenonline biedt niet alleen hulp op spiritueel gebied. We bieden ook professionele hulpverleners aan, op gebied van psychologie, maatschappelijk werk, diverse therapieën,  pedagogiek, carrière en nog veel meer gebieden binnen de hulpverlening.
DIRECT BEGINNEN

Gebruik van zintuigen om vragen van mensen te beantwoorden

Helderzienden maken gebruik van informatie, die via gewone zintuigen doorgegeven wordt, maar dan op een hoger niveau. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 6de zintuig. Met name mediums, paragnosten en helderzienden kunnen zintuigen op een speciale manier gebruiken. Ze krijgen op deze manier informatie door, die anderen niet waarnemen of niet weten. Daarbij kan er informatie verkregen worden, vanuit mensen, dieren, omgevingen, voorwerpen en hogere energieën. Deze informatie wordt op buitenzintuiglijke manier waargenomen. Helderzienden hebben een intuïtieve, spirituele ontvanger om signalen en gevoelens door te krijgen. Deze komen echter niet vanuit de gedachten of emoties van een ander persoon, maar vanuit hogere energieën en datgene wat helderzienden met hun eigen vermogens waarnemen. Op deze manier kunnen helderzienden verleden, heden en toekomst aanschouwen. Daaruit kunnen ze dan voorspellingen doen. Helderzienden kunnen dus een onafhankelijk beeld geven, zodat mensen van hun verleden en heden kunnen leren en kunnen zien wat er in de toekomst allemaal te wachten staat.

Welke soorten helderzienden onderscheiden we?

Het is lastig om aan te geven op welke manieren helderzienden werken. Toch kunnen we wel enigszins een indeling maken. We onderscheiden hier drie soorten helderzienden bij.

1.Werken met behulp van het 3de oog

Iedereen kent het wel, dat je je ogen sluit en dan aan iemand denkt. Je bent dan in principe in staat een persoon of situatie voor de geest te halen. Onze hersenen zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt voor letters, cijfers en woorden. We denken in beelden. Daarbij kunnen we dan dingen zien die gebeurd zijn of zien we soms ook wat er zou kunnen gebeuren. Dit is dan echter geen toekomstvoorspelling, maar een vooronderstelling. Daar zit nu precies het verschil met helderzienden. Zij krijgen namelijk ook beelden door, maar dan via het 3de oog. Deze spirituele mogelijkheid geeft geen vooronderstellingen, maar werkelijke voorspellingen. Dit soort voorspellingen komen vooral voor bij paragnosten, telepaten en helderzienden. Mediums kunnen hier iets meer bij. Zij kunnen namelijk contact met overleden zielen of andere hogere entiteiten maken.

2.Verschijningen, entiteiten, gidsen en engelen zien, maar niet in gedachten, maar in werkelijk contact dat buiten de geest ligt

Mediums kunnen als helderzienden werken. Zij ervaren niet-fysieke wezens, die je normaal gesproken niet in onze fysieke wereld waar kunt nemen. Er zijn wel verhalen van bijvoorbeeld kinderen, die bepaalde wezens zien en dan weten dat er iets gaat gebeuren. Dit komt, omdat kinderen nog heel dicht bij de hogere wereld staan. Ook zien we dat mensen die bijna overlijden ook waarnemingen hebben, die buiten het fysieke gebied liggen. Helderziende-mediums kunnen dit echter zelf oproepen. Zij kunnen voorspellingen doen op grond van wat zij van de hogere wezens doorkrijgen en geven dit dan door.

3.Berichten of profetieën door dromen

Een 3de manier die we kunnen noemen, is over voorspellende dromen en gedachten, die we profetieën noemen. Religieuze mensen geven geregeld aan dat zij contact met God en de Engelen hebben. Ook helderzienden kunnen dit soort contacten hebben, alleen wordt dit dan op een andere manier beleefd, omdat helderzienden dit contact veelal zelf opzoeken. Wil je als klant dan bepaalde dingen te weten komen, dan zullen helderzienden in een soort van trance gaan, waarin zij ook dit soort gedachten en gevoelens op kunnen roepen. Dit zijn een soort dromen, die door de hogere wereld aan de helderziende doorgegeven worden.

Helderzienden ervaren de wereld door gevoelens en gedachten van levende of dode wezens op een hoger niveau te doorgronden. Zij kunnen ook energie van voorwerpen of gebeurtenissen waarnemen, waarbij tijd geen barrière is. Zij kunnen zowel in verleden, heden als toekomst kijken.

 

Zoek je naar betrouwbare en sympathieke consulenten dan zijn de helderzienden en andere spirituele medewerkers van Consulentenonline zeer geschikt. Kom eens naar onze website en bekijk wie wij allemaal aanbieden en welke vaardigheden ze hebben.

online helderzienden

We bieden verschillende soorten consulenten aan, zowel spiritueel als op andere gebieden. Onder andere:

Ben je nieuwsgierig naar onze helderzienden en andere consulenten. Neem dan eens contact met ons op.

Hoe gaan onze helderzienden met jou om?

Eerlijkheid en voorzichtigheid

Het is voor Consulentenonline belangrijk om onze klanten echt te ondersteunen. Dit dat kan alleen als we in staat zijn goed te luisteren en empathisch en sympathiek te zijn. Onze helderzienden en andere consulenten willen je de juiste weg wijzen en doen dit vooral verantwoord en betrouwbaar. Het gaat hierbij niet om interpretatie van de consulent, maar om de energie die de klant uitstraalt en die door helderzienden wordt opgevangen. Daaruit kan de toekomst voorspeld worden. Ondanks dat we eerlijk zijn, zullen we voorzichtig zijn met wat we doorkrijgen. Eerlijkheid en betrouwbaarheid staan hoog in ons vaandel, maar we willen geen rampspoed en verderf voorspellen. Onze helderzienden zullen dus zeer voorzichtig zijn als ze merken dat de toekomst niet gunstig is. Ze zullen waarschuwen en adviezen geven, maar doen dit zo dat jij als klant daar iets aan hebt en niet dat jij na het gesprek wekenlang in de stress zal zitten.

Wij geven geen voorwaarden, alleen adviezen

Onze consulenten zullen adviezen geven, maar dit zijn geen vaststaande gegevens. Je moet namelijk je eigen leven leiden en niet een kant-en-klaar menu krijgen hoe jij de naar de toekomst moet gaan. Onze consulenten zullen tips en aanwijzingen geven, maar jij bepaalt zelf hoe je er mee omgaat. Onze consulenten zullen jou dus niet afhankelijk maken, zodat je niet steeds weer contact moet zoeken om zekerheid in je leven te krijgen. Dit biedt dan namelijk even wat zekerheid, maar het zal je ook handenvol geld kosten. Dit willen wij voorkomen en bieden jou in de consulten richtlijnen, waar je zelfstandig mee aan de slag kunt gaan. We zullen geen uitspraken doen als: “Je moet wel eerst mij even bellen, voordat je daar naar toegaat, anders gaat het niet goed.” Wij stellen dus geen voorwaarden en willen je niet verslaafd aan onze adviezen maken.

De toekomst staat nooit vast

Helderzienden krijgen erg veel informatie door, maar zullen nooit zeggen dat je iets ‘moet’ doen. Het is je vrije keuze om iets wel of niet te doen en niet op grond van wat de consulent wil dat jij doet. Helderzienden moeten dan ook geen beslissingen voor de klant nemen in de vorm dat je iets niet moet doen of dat jij het beste uit bent als je doet wat hij/zij je zegt. Verder is het belangrijk om te weten dat de toekomst nooit vaststaat. Elk toekomstbeeld, dat vandaag gegeven wordt, zal morgen alweer anders zijn op grond van jouw keuzes en andere dingen die gebeuren. Helderzienden zullen dan ook alleen aanwijzingen en raadgevingen geven, maar wel aangeven dat jouw keuzes de toekomst ook weer kunnen veranderen.

Op welke gebieden kunnen onze helderzienden helpen?

We willen raadgeven en niet overtuigen om iets te moeten doen. We kunnen de toekomst niet kant-en-klaar inzien, maar krijgen beelden door waarmee we klanten kunnen ondersteunen. We zien de toekomst vandaag, maar morgen kan deze anders zijn. Dit klinkt tegenstrijdig, maar alleen de hogere wereld is in staat de toekomst te zien. Gebruik je datgene wat wij doorkrijgen op een zuivere manier, dan zal het leven wel fijner zijn. Onze helderzienden werken onder andere met de volgende zaken:

 • Problemen die je in of met de liefde ervaart
 • Problemen die je met carrière, financiën of andere zakelijke aangelegenheden hebt
 • We kunnen je in contact brengen met overleden mensen.
 • We kunnen je in contact brengen met gidsen, engelen of andere spirituele begeleiders.
 • We kunnen je helpen met het oplossen van pijnlijke gevoelens en ervoor zorgen dat je daar weer positievere gedachten en emoties voor terugkrijgt. Je kunt bijvoorbeeld boos, verdrietig, eenzaam zijn of andere emoties willen verwerken en daar kunnen wij bij helpen om deze te verminderen
 • Onze helderzienden kunnen met behulp van hun talenten gebruik maken van telepathie, het 6de zintuig en andere hogere energieën
 • Zij kunnen helpen bij het opsporen van vermiste mensen, voorwerpen of oplossen van misdaden

 

Dit is een kleine selectie van wat we kunnen bieden. We raden je aan om naar onze website te gaan en te bekijken welke consulenten er bij ons werken. We bieden niet alleen spirituele consulenten aan, maar ook mensen op andere gebieden, zoals: psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, juridische adviseurs, bedrijfskundigen en nog veel meer mensen die kunnen ondersteunen.

Waarom nog wachten? Zoek eens contact met onze helderzienden of andere consulenten 

Bij Consulentonline werken veel consulenten die ieder met hun eigen talenten en methoden werken. Daarbij hebben ze wel allemaal één ding gemeen en dat is dat ze op een betrouwbare en krachtige wijze met hun gaven omgaan. Eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn dan ook erg belangrijk voor de mensen met wie wij werken. Onze consulenten geven alleen door wat ze doorkrijgen en gaan er geen mooier verhaal van maken dan het is. Bij datgene wat doorgegeven wordt, zullen ze ook wel eens minder mooie dingen door moeten geven. Daarbij zijn ze niet uit om jou te kwetsen, maar om jou de waarheid te geven. Ze zullen je dan richtlijnen geven om te zorgen dat je beter met dit soort zaken om kunt gaan. Onze helderzienden zijn mensen van ‘no nonsens’. Ze gebruiken geen moeilijke termen, willen je niet imponeren en zullen proberen om ervoor te zorgen dat jij je na het gesprek geholpen voelt. Je kunt niet alleen dingen vragen over de toekomst, maar ook over het heden en het verleden. De toekomst is immers ontstaan in het verleden en beïnvloedt ook ons heden. Ben je nieuwsgierig neem dan eens contact op met de consulenten van Consulentonline.

Helderzienden

Dit artikel is door Frank Post geschreven.

Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN

©2017 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).