Online “helderziende” bij Consulentenonline

Mensen die hun zintuigen op een hoger niveau gebruiken

Helderziende consulenten

Op onze lijn werken veel mensen die hun diensten aanbieden. Dit kunnen mensen zijn, die op spiritueel gebied werken, zoals onder andere paragnosten, helderzienden, mediums, tarotisten en nog meer consulenten die op spiritueel gebied werken. Wij bieden echter ook bedrijfsadviseurs en coaches, counselors, kindercoaches, kinderpsychologen, mental coaches, pedagogen, voedingsdeskundigen en therapeuten aan. Elke dag komen er weer meer soorten professionals op onze site bij. We raden je dan ook aan geregeld een kijkje op onze site te nemen. Je kunt dan zien wie er online zijn en wie jou kunnen ondersteunen bij de vragen of problemen die je hebt. In het onderstaande artikel bespreken we de helderziende consulenten die op onze lijn werkzaam zijn. Helderziende mensen maken over het algemeen gebruik van hun vijf fysieke zintuigen en hun 6de zintuig. Vaak wordt helderziendheid gebruikt door mediums, paragnosten, waarzeggers en andere mensen die op spiritueel gebied speciale gaven hebben, zoals tarotisten en astrologen. Natuurlijk zijn er ook mensen die zichzelf helderziende noemen en dus alleen op dat gebied hun gave gebruiken. Omdat er veel soorten disciplines zijn die helderziendheid als onderdeel van hun gaven gebruiken, spreken we in dit artikel over helderziende consulenten. In dit artikel trachten we een beeld te geven van dat wat onze consulenten met helderziendheid kunnen doen. We raden dan ook aan om eerst dit artikel te lezen en daarna onze site te bezoeken. Je kunt daar meer lezen en met onze helderzienden en andere consulenten in contact treden. Je kunt ons vinden op ConsulentenOnline.nl

Helderziende consulenten, wat houdt dat nou in?

Zoals we in de inleiding al aangaven, gebruiken helderziende consulenten hun vijf fysieke zintuigen in combinatie met het 6de zintuig. De vijf fysieke zintuigen worden dan op hoger niveau gebruikt, waardoor een helderziende dingen kan zien, horen, voelen, ruiken en proeven wat de hogere wereld doorgeeft. Het 6de zintuig wordt niet fysiek waargenomen, maar juist op geestelijk niveau. Ook hier worden natuurlijk de zintuigen bij gebruikt, maar dan via de kracht van dit 6de zintuig. En dit laatste is dan in principe datgene wat helderziendheid nou echt voorstelt. De helderziende consulent kan dan namelijk dingen doorkrijgen en ervaren, die niet door anderen worden ervaren. Je kunt dan denken aan een paragnost die, als helderziende, bepaalde dingen doorkrijgt over een persoon of voorwerp. We kunnen dus stellen dat een helderziende op spiritueel gebied informatie doorkrijgt van plaatsen, gebeurtenissen, voorwerpen, dieren, planten en mensen. Tijd speelt geen rol, omdat de helderziende informatie over zowel het verleden, het heden als de toekomst kan zien. Wanneer de helderziende een medium is, kan deze met overleden zielen praten, die veelal informatie doorgeven via zes zintuigen. Om helderziendheid te beschrijven, stellen wij dat helderziendheid de buitenzintuiglijke bewustwording van objectieve gebeurtenissen is, die door de hogere wereld ingegeven wordt.

Helderziendheid: is dat nou hetzelfde als telepathie?

De term helderziendheid lijkt uit het Frans te komen. Men sprak al in de 16de eeuw over clairvoyance wat ook door de Engelsen overgenomen werd. Dit woord vertalen wij in het Nederlands als ‘helder zien’. Door allerlei verboden en zelfs een tijd waarin mensen op de brandstapel kwamen als ze als helderziende werkten, is pas in de 19de eeuw het moderne spiritisme aangenomen en werd dit in ieder geval veel minder streng bekeken. Vaak denken mensen dat helderziendheid en telepathie hetzelfde zijn. Dit is niet correct, omdat telepathie een geestelijk contact verondersteld tussen twee of meer mensen, die elkaars gedachten kunnen lezen door middel van een spirituele zender en ontvanger. Helderziende consulenten maken alleen gebruik van hun ontvanger om bepaalde gewaarwordingen te krijgen van dat wat voorwerpen, mensen, dieren en nog meer objecten aan energie uitstralen. Deze energie moet dan natuurlijk wel op spiritueel gebied liggen, die anderen niet op kunnen vangen met hun gewone vijf zintuigen. Maar wat duidelijk is, is dat helderziendheid dus zeker geen telepaat is, omdat er maar één ontvanger is en dat is de helderziende consulent. Er is natuurlijk wel een bron waar de informatie uitkomt, maar deze bron is niet intentioneel, maar meer omdat de helderziende de gave heeft om deze informatie op te vangen.

De definitie van helderziendheid

Om helderziendheid te omschrijven, hebben al veel mensen een poging gedaan. Zelfs wetenschappers zijn hiermee bezig geweest. Sommige geven aan dat het gewoon psychologische vaardigheden zijn, waarbij de een nu eenmaal meer op zijn intuïtie kan vertrouwen dan een ander. Er zijn wetenschappers die spreken over aangeleerd gedrag. Je kunt dan denken aan bepaalde herinneringen, die we krijgen bij bepaalde fenomenen. Het is dan wel lastig te verklaren hoe een helderziende een wildvreemde klant kan doorgronden. Dan is het moeilijk om over herinneringen te spreken. Wij denken dat we ons het best kunnen verlaten op datgene wat paranormaal begaafde mensen zelf aangeven. Veelal stellen zij dat helderziende mensen in staat zijn de vijf fysieke en het 6de zintuig gezamenlijk te gebruiken om de hogere wereld te ervaren. Helderziende mensen zullen dan ook de fysieke zintuigen op een hoger niveau gebruiken, waarbij het verschil met ‘gewone’ mensen is dat die dus niet op dat niveau kunnen ervaren. Het is bijzonder te bedenken waar dat 6de zintuig zich nu eigenlijk bevindt. De vijf fysieke zintuigen kunnen we natuurlijk wel aanduiden. De vraag is echter of het 6de zintuig zich ergens bevindt of dat het gewoon puur geestelijk is. We kunnen hiervoor het best afgaan op datgene wat helderziende consulenten zelf aangeven. Zij stellen dat ze, toen ze net met helderziendheid in aanraking kwamen, pijn in hun voorhoofd hadden. Toen ze dit vermogen gingen ontwikkelen, verdween de hoofdpijn. We gaan er vanuit dat het 6de zintuig zich dus in het midden van het voorhoofd bevindt. We noemen dit het ‘geestesoog’. Bij Consulentenonline en onze zustersites spreken we dan ook van de volgende definitie:

Mensen die gebruik maken van helderziendheid kunnen de wereld met hun zes zintuigen aanschouwen. Hierbij worden dingen op hoger mentaal niveau waargenomen, waarbij men onder andere de gevoelens en gedachten van mensen, voorwerpen of gebeurtenissen waar kan nemen. Deze neemt men dan waar zonder gebruik te maken van de zintuiglijke prikkels van buitenaf. Hierbij zijn helderzienden niet gebonden aan het heden, maar kan men ook het verleden en de toekomst ervaren door in de gedachten van andere mensen of de energie van voorwerpen of gebeurtenissen te kijken.

 

Kunnen helderziende mensen op spiritueel niveau werkelijk alles zien?

Helderziende mensen worden nog wel eens gezien als bijzonder en vreemd. Waarschijnlijk komt dit vooral door films, waarin deze vaak op die manier worden voorgesteld. Men denkt dan aan een magiër, tovenaar, zigeunerin en zelfs aan heksen. Wanneer je vraagt hoe een helderziende eruit ziet, zullen mensen vaak met stereotype beelden komen qua kleding, qua materialen die ze gebruiken en de manier waarop ze praten. Misschien dat mensen vroeger op die manier wel als helderziende werkten, maar tegenwoordig is dit niet meer zo. Het zijn gewone, alledaagse mensen, die er achter kwamen dat ze de gave hebben om dingen op een hoger niveau te aanschouwen. Er wordt wel eens gedacht dat een helderziende alles zomaar kan zien en voorspellen. Dit kan wel eens teleurstellingen teweegbrengen, omdat dit ook niet altijd maar waar is. Een helderziende is geen wonderdokter en zal er de tijd voor moeten nemen om iets te doorgronden. Wanneer een klant geen geduld heeft en gelijk een antwoord wil, zal dit dus niet lukken. Wil je als klant dus een goed antwoord, dan zal je de helderziende de kans moeten geven om tot een correct antwoord te komen. Je kunt dan beter iets meer geld betalen om een duidelijk en goed antwoord te krijgen. Altijd nog beter dan als de helderziende gedwongen wordt tot een sociaal wenselijk antwoord. Kijk als klant dus vooral wat je precies wilt weten. Is het een kleine vraag, dan zal een helderziende inderdaad gelijk antwoord geven. Is het een complexe vraag, dan wordt het een andere zaak. Helderziende mensen hebben hierbij alle zes zintuigen nodig om tot een goed antwoord te komen. Dan nog is het lastig om, datgene wat vanuit hun zintuigen komt, ook nog eens te gaan vertalen, zodat de klant er iets aan heeft. Stel je voor dat een helderziende een bepaalde geur doorkrijgt. Dan moet er een vertaling gemaakt worden naar de klant en hoe leg je nu een geur in woorden uit? Bij de vraag of helderzienden dus ‘alles’ kunnen zien, kunnen we stellen dat dit dus zeker niet zo is. Dat is onmogelijk, omdat de helderziende toch afhankelijk is van de informatie die er via de zintuigen binnenkomt. Daarnaast zal je dus als klant moeten bedenken dat de helderziende tijd nodig kan hebben om ingewikkelde vragen te beantwoorden. De hogere wereld geeft veel informatie door, maar daarna moet deze toch nog vertaald worden in begrijpbare taal. In deze paragraaf hadden we het dus over de vraag hoe jij met klanten om moet gaan. In de laatste paragraaf bespreken we hoe wij als helderziende nou met onze klanten om moeten gaan.

Hoe dienen helderzienden met hun klanten om te gaan?

Onze consulenten, op welk gebied zij ook werken, dienen altijd eerlijk en betrouwbaar met hun klanten om te gaan. Dat is het allerbelangrijkste waar wij voor staan. Dit geldt natuurlijk ook voor helderziende consulenten van onze lijn. Vooral omdat de hogere wereld het niet waardeert als iemand ten onrechte stelt dat deze informatie van hen doorkrijgt. Het gaat er om dat mensen op een zuivere manier geholpen worden. Onze helderziende consulenten zullen dan ook op een verantwoorde en betrouwbare manier met jouw problemen omgaan. Zijn er minder goede boodschappen, dan zullen wij die zeker doorgeven, maar we zitten hier niet om jou alle rampspoed te vertellen. We zijn hier om jou richtlijnen voor de toekomst te geven en te zorgen dat je bepaalde problemen op kunt lossen. Komt er ‘slechtnieuws’ dan zullen we die omlijsten met adviezen om hier goed mee om te gaan. Ook zullen we niet zeggen wat je moet doen. Jij moet je eigen richting in het leven kiezen en dat is niet aan ons. We kunnen wel tips en ideeën geven. Onze helderziende consulenten en andere paranormaal begaafde mensen zullen jou ook niet afhankelijk maken. Zij zullen niet stellen dat je vaak moet bellen om geholpen te worden. Zij zitten hier niet om rijk te worden, maar om de mens te helpen. Is er een consulent die zegt: “Voordat je dat gaat doen, moet je mij bellen, zodat ik je de juiste dingen kan vertellen, anders gaat het helemaal fout”, dan is dit niet echt de juiste wijze. Onze consulenten zullen dit soort uitspraken zeker niet doen.  Verder zullen onze helderziende en andere consulenten geen uitspraken doen om jou iets te laten doen. Ze zullen nooit aangeven dat je bijvoorbeeld een relatie moet beëindigen of iets anders moet doen. De toekomst staat immers niet vast en elke handeling zorgt ervoor dat de toekomst weer een stuk verandert. Mediums, paragnosten, helderzienden en andere consulenten willen jou nooit overtuigen. Ze geven je advies en aanwijzingen om met bepaalde situaties om te gaan, maar dus niet om jou aan te geven wat je ‘moet’ doen. Met andere woorden, onze consulenten zijn adviesgevers, die aangeven wat vandaag het beste zou kunnen zijn om te doen, maar niet te moeten doen. Uiteindelijk is het alleen de spirituele wereld die ziet wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Bij Consulentenonline werken betrouwbare consulenten

Bij Consulentenonline werken mensen die veel vaardigheden en talenten bezitten. Er zijn veel soorten consulenten, van paranormaal begaafde mensen tot mensen die helpen met je bedrijf of andere zaken. Toch is er wel één ding wat ons allemaal bindt en dat is wat betreft ons doel. We willen op een betrouwbare manier zorgen dat jij iets aan onze adviezen hebt. Onze consulenten zullen dus zeker niet sociaal wenselijk antwoorden. Zij zullen echt de tijd nemen om jou het gevoel te geven dat je serieus genomen wordt. Komen er negatieve zaken naar voren, dan worden deze natuurlijk wel vermeld, maar we doen dit wel zo positief mogelijk. Ook zijn onze consulenten zeer sterk in het beiden van adviezen en richtlijnen. We maken zeker geen gebruik van allerlei zware termen of dingen om te imponeren, maar zullen op een menselijke wijze antwoord geven en met je omgaan. Als het gaat om onze helderziende consulenten zullen deze een totaalbeeld proberen te geven. Zij kijken niet alleen naar het heden en de toekomst, maar ook zeker naar het verleden. Vaak is het verleden de oorzaak van datgene wat in het heden en de toekomst gebeurt. Onze consulenten zullen je graag helpen en we raden je dan ook aan om contact met ons op te nemen via Consulentenonline

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze helderzienden?  

  • Ben je nieuwsgierig?
  • Heb je een vraag waarbij je contact met een helderziende wilt hebben?
  • Wil je inzicht krijgen in een probleem of een vraag waar je mee rondloopt?
  • Wil je dit via de chat of aan de telefoon doen en vooral niet teveel betalen?
  • Neem dan contact op met een helderziende die bij Consulentenonline aangesloten is
DIRECT BEGINNEN

Bij Consulentenonline kun je op vele gebieden geholpen worden.

  • Readings worden aangeboden door deskundige mediums en andere paranormaal begaafde mensen. Dit kunnen dus onder andere ook paragnosten, tarotisten en helderzienden zijn.
  • Zij bieden online readings aan voor kleine en grote vragen of problemen waar je mee rondloopt. Kijk dus goed welke vragen je wilt stellen en vooral aan wie je dit kunt doen.
  • Consulentenonline biedt niet alleen hulp op spiritueel gebied. We bieden ook professionele hulpverleners aan, op gebied van psychologie, maatschappelijk werk, diverse therapieën,  pedagogiek, carrière en nog veel meer soorten hulpverleners op diverse gebieden.
  • Ben je nieuwsgierig? Kijk dan eens verder en neem contact met ons op.
Helderzienden

Dit artikel is door Frank Post geschreven.

Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN