Online “mediums” bij Consulentenonline

Zoek je betrouwbare en zeer professionele mediums?

Wij bieden online spirituele hulp via paragnosten, helderzienden en mediums. Op onze site bieden wij diverse mensen aan, die op één van deze of andere paranormale gebieden werken. We doen dit via chats en bellijnen. Hierdoor kunnen we betaalbare en professionele hulp bieden. Bij consulentenonline kunt u diverse deskundigen spreken, waaronder mediums. Ben je nieuwsgierig en heb je een vraag, die met een overleden persoon of een andere hogere entiteit te maken heeft? Wil je snel geholpen worden en niet teveel betalen? Wil je dit via de chat of de telefoon doen? Dan raden we je aan om dit artikel eens te lezen. Bij consulentenonline kun je op vele gebieden geholpen worden. Er worden readings aangeboden door deskundige mediums, maar er zijn ook mensen die op een ander gebied met de paranormale wereld werken. Je kunt ons bereiken voor kleine of grote vragen. Overigens kun je behalve op paranormaal gebied ook geholpen worden door andere professionele hulpverleners. Je kunt dan denken aan psychologen, maatschappelijk werkers, therapeuten, pedagogen en nog veel meer dienstverleners. In dit artikel bespreken we het werk dat de mediums doen. We raden je dan ook aan om dit eerst te lezen, zodat je een idee hebt hoe de mediums te werk gaan.

Mediums: de boodschappers tussen de geestelijke en de fysieke wereld

Wanneer we spreken over mediums, dan hebben we het over consulenten met een gave om contact met de hogere wereld te zoeken. Daarbij denken mensen vaak aan paragnosten, helderzienden of waarzeggers. Toch is er wel een wezenlijk verschil met mediums. Mediums kunnen namelijk contact met overleden zielen en andere entiteiten maken. Dit kunnen de anderen niet, ook al wordt dat nog wel eens gedacht. Dat komt ook, omdat de meeste mediums in staat zijn om ook als paragnost, helderziende of met andere talenten te werken. Andersom kan het niet. Iemand die paragnost is, kan nooit een medium worden. Een medium ben je namelijk vanaf de geboorte en dit heb je dus meegekregen. Paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen hebben veelal hun talenten verworven door levenservaringen of door het gebruik van hoogontwikkelde zintuigen, waaronder het 6de zintuig. Er zijn dus veel mediums die vaardigheden gebruiken, die paragnosten en anderen ook gebruiken. Onze mediums vangen boodschappen op vanuit de spirituele entiteiten, die in een wereld leven, met een veel hogere energiefrequentie. Deze wereld is dus alleen maar te doorgronden door mensen die deze hogere energie op kunnen vangen. Daarom raden we je aan om onze mediums te contacteren. Via hen kun je dan boodschappen uit die wereld krijgen. Zij kunnen de informatie, die er doorgegeven wordt, in begrijpbare taal vertalen. Overleden mensen en andere entiteiten kunnen informatie doorgeven in energie, beelden, geuren, geluiden en gevoelens. Je kunt mediums dus zien als boodschapper van de Goddelijke wereld, waarbij contact gelegd wordt tussen de fysieke en de geestelijke wereld. Kijk dus eens snel op de website van consulentenonline om er meer over te lezen.

Positieve, maar ook minder leuke boodschappen vanuit de hogere wereld

Mediums bij Consulentenonline werken over het algemeen per telefoon of chat. Zij zijn hier speciaal voor geselecteerd en hebben veel ervaring om jou op deze manier te ondersteunen. We vinden het daarbij belangrijk dat mediums zich zuiver en betrouwbaar opstellen. Alleen dan kan jij als klant op een goede manier geholpen worden. De mediums hebben al vanaf hun geboorte contact met de hogere wereld. Sommige bewust en sommige toen nog onbewust, waarna zij gaandeweg het leven steeds meer vertrouwd zijn geworden met hogere entiteiten. Bedenk dat de Goddelijke wereld geen vreemde, donkere wereld is, maar een warme en witte wereld die het goed met ons voorheeft. Overleden mensen zullen nooit op een enge manier contact zoeken en zij zullen jou nooit ongevraagd lastig vallen of je laten schrikken. Het contact dat je met onze mediums hebt, zal ook op die manier plaatsvinden. Zij zullen op een vriendelijke en sympathieke manier met jou omgaan, zodat je je veilig kunt voelen. Het is belangrijk te weten dat mediums zoveel mogelijk hun interpretatie uitschakelen en alleen datgene doorgeven wat een overleden persoon of andere entiteit door wil geven. Eigen meningen en gevoelens worden niet verward met de boodschappen van de Goddelijke wereld. Mediums krijgen dus veel energie te verwerken, waarbij zij hun zintuigen gebruiken om de boodschappen op te vangen. Dit vergt enorm veel energie, waardoor het dus een zeer zware taak is om jou te ondersteunen. De hogere wereld zal daar zo positief mogelijk bij zijn, maar het kan natuurlijk gebeuren dat er minder leuke boodschappen doorgegeven worden. Deze zogenoemde ‘slechtnieuwsgesprekken’ vergen een speciale aanpak, waar onze mediums in getraind zijn. Ze hebben geleerd om ‘slecht nieuws’ niet zomaar door te geven, maar dit op vriendelijke, voorzichtige manier te doen. Het is belangrijk dat mediums dit discreet doen. Natuurlijk moeten we eerlijk blijven en kunnen we er niet onderuit om bepaalde berichten door te geven. Gelukkig worden er meestal positieve berichten doorgegeven, maar houd er rekening mee dat je ook wel minder leuke dingen te horen krijgt. Wil je er meer over weten, neem dan contact op met mediums van consulentenonline.

Hoe werken de mediums van ConsulentenOnline.nl?

Onze mediums werken op verschillende manieren en dat is nog best erg lastig aan de telefoon of via de chat. Mediums moeten zich dan op de hogere wezens richten, op jou als klant en dan ook nog trachten om dit via de telefoon of chat uit te leggen. Zij maken hierbij over het algemeen gebruik van twee manieren hoe zij hiermee omgaan. Sommigen zullen gebruik maken van ‘trance’ en anderen zullen op ‘mentaal’ gebied werken. Er zijn echter ook veel mediums die beide vormen door elkaar gebruiken. Hieronder beschrijven we de manieren die de mediums gebruiken.

 1. Hoger contact van mediums door middel van trance

We zeiden al eerder dat veel entiteiten en andere bovenaardse krachten zich aan mediums openbaar kunnen maken. Daarbij zijn mediums dus een soort contactpersoon, die de boodschappen moeten zien te vertalen. Wanneer een medium van trance gebruik maakt, zal deze als het ware onder invloed van de spirituele wereld staan. Er wordt via de gedachten of de ziel contact gemaakt en op die manier worden boodschappen doorgegeven. Het medium kan hierbij volledig overgenomen worden, waarbij het bewustzijn verminderd wordt. In dit geval zullen mediums dus veel minder controle hebben en zal de hogere entiteit doorgeven wat deze wil vertellen. Er is dan zelfs een kans dat jij als klant in direct contact met de geestelijke entiteit komt. Er zijn echter ook vormen van lichtere trance, waarbij mediums nog wel weten wat ze doorkrijgen. Dit laatste wordt over het algemeen dus via de chat of telefoon gebruikt, omdat het wel belangrijk is dat een medium nog controle heeft. Op die manier is er dan ook een beter contact met jou als klant. Je dient hierbij ook altijd onthouden dat, hoe een medium ook werkt, er geen kwade energieën doorgegeven worden. We werken alleen met witte energie en daarbij is absoluut geen plaats voor zwarte energie. De Goddelijke kracht is hier veel te sterk voor en zal zowel het medium als de klant, alsmede de overleden ziel beschermen.

 1. Hoger contact van mediums op mentaal gebied

 

Mediums kunnen via gedachten en zintuigen informatie vanuit de hogere wereld krijgen. Ze kunnen dan via de gedachten van hun klant informatie opnemen. Bedenk dat jij, als klant, ook een verbinding met de hogere wereld hebt, ook al merk je dat meestal zelf niet. Veelal zijn de gedachten, die een medium dus opvangt, onbewuste gedachten die jij met de hogere wereld deelt. De mediums vangen deze op en koppelen die aan entiteiten met wie je contact wilt. Daardoor kan een medium informatie vanuit jou doorgeven aan hogere entiteiten en vervolgens antwoord aan jou teruggeven. Mediums zullen dus niet alleen jouw onbewuste gedachten opvangen, maar ook die van overleden personen en andere entiteiten. In de volksmond heet deze manier van contact ook wel ‘telepathie’, waarbij de geestelijke entiteiten het medium fysiek en mentaal aanraken. Fysiek dan meer via de zintuigen, waarbij een medium dus tracht te vertalen via geur, proeven, horen, zien en voelen. Ook kan het gebeuren dat een klant opeens de stem van een overleden geliefde hoort. Schrik in dit geval niet, de stem van het medium blijft eigenlijk normaal, alleen kan jij via jouw gedachten de koppeling maken met de stem van jouw geliefde. Mentaal zal dit vooral via het 6de zintuig gebeuren en dus meer via het medium zelf. Deze kan dan in gedachten de overleden persoon of andere entiteiten ervaren. In dit geval spreken we ook wel van helderhoren, helderzien, helderweten en heldervoelen. Dit doen paragnosten en helderzienden natuurlijk ook. Alleen zullen deze meer via hun voorgevoelens, intuïtie en instinct informatie doorkrijgen, terwijl mediums vanuit de hogere entiteiten informatie krijgen. Bij mediums is er dan een soort samensmelting van de energie van de hogere wezens en de zintuigen die ook bij hen op hoog niveau kunnen functioneren.

 1. Zuiverheid zal het belangrijkst zijn

Zoals we aangaven, zullen mediums alleen maar met de Goddelijke wereld werken. Er is geen ruimte voor donkere energieën. Verder moet je onthouden dat er ook wel eens momenten zijn dat de hogere wereld niets doorgeeft. Dit is dan niet, omdat een medium niet capabel is, maar dan wordt er gewoon even geen informatie gegeven. We merken wel eens dat mensen dan de neiging hebben om te denken dat een medium een oplichter is, maar dit is zeker niet zo. Mediums zijn dan juist eerlijk en durven aan te geven dat ze niets doorkrijgen. Ook hebben we aangegeven dat er soms minder goede boodschappen kunnen zijn. In dit geval is dus hetzelfde aan de hand en is een medium niet oneerlijk als er dingen worden doorgegeven, die minder goed bij jou overkomen. Hoe een medium ook werkt, het is voor ons enorm belangrijk om op een zuivere manier met onze klanten om te gaan. Het medium werkt dus altijd op één van de genoemde manieren, maar zal ook vaak terugvallen op andere manieren of op het samenvoegen van de hierboven beschreven manieren.

Welke vragen kun je als klant stellen?

In principe is er niet echt concreet antwoord op te geven welke vragen je nou allemaal kunt stellen. Je kunt immers met de meeste vragen wel bij ons terecht. Je kunt met alledaagse vragen komen over kleinere zaken die jou bezighouden, maar je kunt natuurlijk ook grote problemen hebben, waar je antwoord op wilt hebben. Je kunt dan vragen stellen over liefde, werk, opvoeding, relatie en andere dingen waar mensen in het leven mee te maken krijgen. Je kunt echter ook vragen stellen over voorwerpen of mensen die verdwenen zijn. Veelal kan een medium dan aan een overleden persoon vragen of hij/zij weet waar iets is. Ook kun je denken aan vragen die je direct aan een overleden persoon wilt stellen over iets waar je vraagtekens bij zet. Je kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn over iets of je richten op wat alleen een overleden geliefde zou kunnen weten. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over misdaden, ronddolen van een ziel of misschien ben je wel met ruzie uit elkaar gegaan en wil je daar iets over weten. Met andere woorden, je kunt over bijna alles vragen stellen. Echter er wordt niet gewaardeerd als je persoonlijke vragen aan het medium stelt. Een medium zit aan de lijn om jou te helpen en hoeft zelf niet geholpen te worden. Ook erotisch getinte vragen, die direct aan het medium worden gesteld, worden niet op prijs gesteld. Natuurlijk mag je wel in een vraag over jezelf of een relatie, iets over seksualiteit vragen, zolang dat dus niet op het medium zelf gericht is.

Onze mediums bieden een brug tussen de Goddelijke en onze fysieke wereld

We hopen dat we je een beeld hebben kunnen geven over wat een medium allemaal zou kunnen doen en hoe jij geholpen kunt worden. We bespraken in dit artikel vooral het werk van de mediums, maar bij Consulentenonline kun je nog veel meer soorten consulenten vinden die op paranormaal gebied werken, zoals paragnosten, helderzienden, astrologen, tarotisten en nog meer mensen met uiteenlopende vaardigheden op dit gebied. Zoals we al aangaven krijgen mediums informatie door via beelden, geluiden, gevoelens, smaken en op nog meer manieren, maar vooral vanuit overleden mensen en andere entiteiten. Er komen dus zoveel energieën door dat dit een intensief en energie slurpend werk is. Mediums die de energie op de verkeerde manier gebruiken, kunnen last krijgen van mentale, maar ook fysieke uitputting. Niet zelden zullen mediums hier een depressie door krijgen en zelfs ziek worden. Mediums bij Consulentenonline zijn hierin getraind en gebruiken de energie van de Goddelijke wereld op een zeer krachtige manier om in de fysieke wereld te gebruiken. Zelden zullen onze mensen dan ook uitgeput raken. We hopen dan ook dat je besluit om eens contact te zoeken met één of meerdere van onze mediums of andere consulenten. Je zult de kracht dan ervaren van de Goddelijke wereld, die je via onze mediums mag ervaren.

Welke vragen kun je als klant stellen?

In principe is er niet echt concreet antwoord op te geven welke vragen je nou allemaal kunt stellen. Je kunt immers met de meeste vragen wel bij ons terecht. Je kunt met alledaagse vragen komen over kleinere zaken die jou bezighouden, maar je kunt natuurlijk ook grote problemen hebben, waar je antwoord op wilt hebben. Je kunt dan vragen stellen over liefde, werk, opvoeding, relatie en andere dingen waar mensen in het leven mee te maken krijgen. Je kunt echter ook vragen stellen over voorwerpen of mensen die verdwenen zijn. Veelal kan een medium dan aan een overleden persoon vragen of hij/zij weet waar iets is. Ook kun je denken aan vragen die je direct aan een overleden persoon wilt stellen over iets waar je vraagtekens bij zet. Je kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn over iets of je richten op wat alleen een overleden geliefde zou kunnen weten. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over misdaden, ronddolen van een ziel of misschien ben je wel met ruzie uit elkaar gegaan en wil je daar iets over weten. Met andere woorden, je kunt over bijna alles vragen stellen. Echter er wordt niet gewaardeerd als je persoonlijke vragen aan het medium stelt. Een medium zit aan de lijn om jou te helpen en hoeft zelf niet geholpen te worden. Ook erotisch getinte vragen, die direct aan het medium worden gesteld, worden niet op prijs gesteld. Natuurlijk mag je wel in een vraag over jezelf of een relatie, iets over seksualiteit vragen, zolang dat dus niet op het medium zelf gericht is.

DIRECT BEGINNEN

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze mediums? Kijk dan op hier om mogelijkheden te bekijken.

 • Ben je nieuwsgierig?
 • Heb je een vraag waarbij je contact met een overleden persoon wilt hebben of
 • wil je contact maken met hogere entiteiten?
 • Zoek je een medium dat hier zeer geschikt voor is?
 • Wil je dit via de chat of aan de telefoon doen en vooral niet teveel betalen?
 • Neem dan eens contact op met een medium die bij Consulentenonline aangesloten is

Bij Consulentenonline kun je op vele gebieden geholpen worden.

 • Readings worden aangeboden door deskundige mediums en andere paranormaal begaafde mensen. Dit kunnen dus onder andere ook paragnosten, tarotisten en helderzienden zijn.
 • Zij bieden online readings aan voor kleine en grote vragen of problemen waar je mee rondloopt. Kijk dus goed welke vragen je wilt stellen en vooral aan wie je dit kunt doen.
 • Consulentenonline biedt niet alleen hulp op spiritueel gebied. We bieden ook professionele hulpverleners aan, op gebied van psychologie, maatschappelijk werk, diverse therapieën,  pedagogiek, carrière en nog veel meer soorten hulpverleners op diverse gebieden.
 • Ben je nieuwsgierig? Kijk dan eens verder en neem contact met ons op.

Onze mediums bieden een brug tussen de Goddelijke en onze fysieke wereld

We hopen dat we je een beeld hebben kunnen geven over wat een medium allemaal zou kunnen doen en hoe jij geholpen kunt worden. We bespraken in dit artikel vooral het werk van de mediums, maar bij Consulentenonline kun je nog veel meer soorten consulenten vinden die op paranormaal gebied werken, zoals paragnosten, helderzienden, astrologen, tarotisten en nog meer mensen met uiteenlopende vaardigheden op dit gebied. Zoals we al aangaven krijgen mediums informatie door via beelden, geluiden, gevoelens, smaken en op nog meer manieren, maar vooral vanuit overleden mensen en andere entiteiten. Er komen dus zoveel energieën door dat dit een intensief en energie slurpend werk is. Mediums die de energie op de verkeerde manier gebruiken, kunnen last krijgen van mentale, maar ook fysieke uitputting. Niet zelden zullen mediums hier een depressie door krijgen en zelfs ziek worden. Mediums bij Consulentenonline zijn hierin getraind en gebruiken de energie van de Goddelijke wereld op een zeer krachtige manier om in de fysieke wereld te gebruiken. Zelden zullen onze mensen dan ook uitgeput raken. We hopen dan ook dat je besluit om eens contact te zoeken met één of meerdere van onze mediums of andere consulenten. Je zult de kracht dan ervaren van de Goddelijke wereld, die je via onze mediums mag ervaren.

Dit artikel is door Frank Post geschreven.

Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN

©2017 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).