Tarotist

Online “Tarotist” bij Consulentonline

Onze tarotisten bieden liefdevolle en professionele lezingen

Via Consulentenonline bieden wij spirituele, maatschappelijke, psychologische en andere diensten aan. We ondersteunen mensen dus op een breed gebied. Er werken bij ons mediums, paragnosten, tarotisten en anderen op gebied van spirituele hulpverlening. Op andere vlakken van hulpverlening kun je denken aan psychologen, pedagogen, therapeuten, counselors, life coaches, voedingsdeskundigen, financieel en bedrijfskundig adviseurs en nog veel meer soorten dienstverleners. Op  de website Consulentenonline lees je verder wie er allemaal bij ons aangesloten zijn en wat ze doen. Onze hulp is uitsluitend per sms, chat en telefoon. We kunnen daardoor betaalbare ondersteuning aanbieden, zonder een lange wachtlijst. U kunt onze consulenten namelijk gelijk bereiken. Ook hoef je geen ellenlange intakeformulieren in te vullen. Misschien nog wel het grootste voordeel is dat je anoniem kan blijven, omdat je veilig in je eigen huis naar ons kan bellen, zonder dat iemand weet wie je bent. In het onderstaande artikel bespreken we één specifieke tak binnen onze dienstverlening, namelijk lezingen door een tarotist met tarotkaarten. Er zijn meerdere type consulenten die de kaarten gebruiken, zoals mediums, paragnosten, helderzienden en nog veel meer spirituele consulenten. Voor het gemak spreken we in het artikel over tarotist. Met behulp van de kaarten die een tarotist gebruikt, kun je vele inzichten krijgen op alle gebieden waar je vragen over hebt. Let op dat alleen de mediums de kaarten gebruiken als intermediair tussen overleden mensen of andere hogere wezens en de fysieke wereld. Alle andere consulenten gebruiken met name hun hogere inlevingsvermogen.

Een lezing die je toekomst kan verbeteren

De meeste mensen hebben wel eens van tarotkaarten en tarotist gehoord. Toch is vaak niet helemaal duidelijk hoe een tarotist te werk gaat. Mensen hebben vaak de wildste verhalen over de magische kracht van de kaarten. Mensen hebben dus verschillende ideeën, die heel uiteenlopend van aard zijn. Veel mensen spreken over de mysterie van de tarot en de tarotist. Toch is het niet allemaal zo mysterieus als het lijkt. De kaarten zijn namelijk een soort instrument, dat richting geeft aan de gaven van een tarotist. Natuurlijk is spiritualiteit wel erg spannend, omdat het medium de klant helpt bij problemen uit het verleden, het heden en de toekomst. Een tarotist was vroeger vaak een bijzonder uitgedost persoon, die op kermissen werkte of op een spannende plek zat. Vreemde kleding, een glazen bol, een donkere ruimte en een apart sprekend persoon waren toen nog heel normaal. Tegenwoordig is dat heel erg anders. Een tarotist kan gewoon zoals jij en ik zijn, zonder al teveel poespas en met normaal taalgebruik. Wat wel gebleven is, zijn de adviezen en richtlijnen die mensen een leidraad voor de toekomst geven. Er worden wel degelijk nog steeds voorspellingen gedaan, maar een tarotist zal eerst naar het verleden kijken en naar hoe je tegenwoordig in het leven staat. Om de toekomst positief in te gaan, moet je eerst kijken naar de fouten die je in het verleden hebt gemaakt of natuurlijk juist de goede zaken van het verleden. Stel je voor dat je aan een tarotist vraagt of je dit jaar een nieuwe partner krijgt, dan zal een tarotist geen datum noemen. Deze zal wel kijken naar de aspecten die er in je leven zijn. Zit jij lekker in je vel, dan zal je in de nabije toekomst meer kans hebben op een serieuze partner, dan als je onzeker en minder goed in het leven staat. Dan is de kans groter dat je een partner  krijgt, waarin de relatie onderhevig is aan allerlei problemen. De tarotkaarten zullen je in dit geval dan ook aangeven dat je bepaalde dingen aan jezelf dient te veranderen om met een gerust hart de toekomst in te gaan.

Onbewuste en zielsmatige aspecten op persoonlijk gebied

Zoals we al zeiden, is het verleden belangrijk, maar zijn bepaalde gedragingen ook belangrijk om onder de loep te nemen. Opvallend hierbij is dat veel mensen zich meestal niet bewust zijn van hun eigen gedragingen. Je ziet dan dat mensen vaker met een beschuldigende vinger naar een ander wijzen en minder naar zichzelf. Een tarotist tracht daar wel op een vriendelijke manier naar te kijken. Je kunt een toekomst alleen maar goed ingaan als je namelijk bepaalde invloeden en gedragingen aan weet te pakken. De tarotkaarten geven de tarotist handvatten om mensen te doordringen van bepaalde bewuste handelingen, maar misschien nog wel belangrijker van handelingen in je onderbewustzijn en zelfs op zielsmatig niveau. Een tarotist tracht een duidelijk beeld te geven van datgene wat er mogelijk is, maar ook wat je kunt doen om te zorgen dat bepaalde dingen niet of juist wel gebeuren. Er zijn immers veel factoren die invloed op ons leven en de omgang met andere mensen hebben. Een tarotist zal de onbewuste en zielsmatige aspecten, die storend werken, aan proberen te pakken. Er zijn echter ook aspecten die juist beschermend en positief zijn, welke dus door de tarotist versterkt worden. Het zal voor de tarotist ook erg belangrijk zijn om interne en externe factoren te blokkeren of juist te versterken. Je doet er als klant goed aan de adviezen van de tarotist aan te nemen. Bedenk dus dat het verleden erg belangrijk is om bepaalde aspecten aan te pakken. De tarotist heeft jouw inbreng dus zeker nodig om bepaalde zaken, die jij wel herkent aan te pakken. Nog belangrijker is het om de dingen die je niet herkent door te krijgen. Een goede tarotist zal het aandurven om jou je eigen tekortkomingen te tonen. Als klant dien je hier dan wel open voor te staan. Bedenk dat dit niet bedoeld is om jou te kwetsen, maar om jou te ondersteunen. Een ander aspect waarnaar gekeken wordt, is je karakter en welke zaken jij zelf aan zou kunnen pakken. Voordat je contact opneemt met tarotisten van Consulentenonline raden we je aan dit artikel door te lezen. Je kunt dan zien hoe we werken en wat de tarotist jou kan vertellen.

Kan er wel een toekomst voorspeld worden, de toekomst verandert toch steeds?

Veel mensen vragen zich wel eens af of het nu werkelijk kan dat kaarten een beeld over de toekomst geven. De meningen zijn hier verdeeld over. De een zal het absolute onzin vinden en aangeven dat er maar wat gekletst wordt. Een ander zal zeggen dat de kaarten juist heel erg betrouwbaar zijn en spirituele kracht hebben om de toekomst te voorspellen. Weer anderen zeggen dat de kracht meer in de vaardigheden van de tarotist liggen en dat deze zijn krachten gebruikt. De tarotisten van Consulentenonline gebruiken de kaarten als een soort hulpmiddel, maar geloven wel in de spirituele kracht van de tarot. De consulenten zijn speciaal op hun gaven geselecteerd, waardoor onze tarotisten zeer betrouwbaar en professioneel te werk gaan. Daardoor kunnen zij bij de meeste vragen en problemen waar jij mee rondloopt wel een antwoord formuleren. Daarbij wordt zeker niet gepretendeerd dat de toekomst er volledig mee voorspeld wordt. Dit klink wat vreemd, omdat we net spraken over een toekomstvoorspelling. In principe bedoelen we echter dat wij niet de absolute toekomst kunnen en willen vertellen. De toekomst is misschien vandaag duidelijk, maar je kunt morgen al iets doen wat de toekomst totaal verandert. Daardoor zullen onze tarotisten richtlijnen geven om te zorgen dat je zo goed mogelijk met bepaalde problemen omgaat. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met handelingen en invloeden die de toekomst veranderen. Vaak zal de tarotist dus meerdere wegen laten zien, waarbij aangegeven wordt wat er precies gebeurt als je iets doet. Je kunt dan van tevoren zelf bepalen welke weg jij in gaat slaan. Het zal voor onze tarotisten dan ook belangrijk zijn adviezen te geven, maar jij dient zelf te bepalen wat je met deze adviezen doet. Bedenk ook dat er soms adviezen worden gegeven van iets wat jij niet direct herkent. In dat geval raden we je aan om daar eerst goed over na te denken. Vaak zal iets pas later duidelijk worden. Ieder mens heeft natuurlijk onbewuste gevoelens en invloeden, welke moeilijk te doorgronden zijn. Na verloop van tijd wordt het een en ander wel duidelijker. Analyseer dus voor jezelf datgene wat je herkent, maar ook zeker dat wat je niet herkent. De tarotist zal nooit een garantie geven dat een bepaalde voorspelling ook daadwerkelijk uitkomt. Je moet adviezen dus meer zien als een soort leidraad, die je kunt gebruiken om de toekomst zo gunstig mogelijk in te gaan.

Een korte uitleg van de kaarten van de tarot

Het is ondoenlijk om in een notendop een uitleg te geven van de manier waarop een tarotist met de kaarten werkt. Ook is het erg lastig om alle kaarten en systemen te benoemen. Daar zouden we een meerdere boeken voor nodig hebben. Hieronder willen we toch een poging wagen om een korte uitleg te geven.

Grote Arcana

De tarotist gebruikt een zogenaamd tarotdeck van 78 kaarten. Deze 78 kaarten kun je onderverdelen in een Grote Arcana en een Kleine Arcana. We beschrijven hieronder eerst de Grote Arcana en in het volgende gedeelte de Kleine Arcana. In de Grote Arcana staan 22 kaarten die garant staan voor de grotere thema’s van het leven. Je kunt eigenlijk stellen dat deze meer een symbolische waarde hebben. Zo is de kaart ‘De Dood’ zeker niet een kaart die aangeeft dat je ook daadwerkelijk doodgaat. Het is een kaart waarmee de tarotist kan stellen dat je een nieuwe levensfase ingaat. Je sluit als het ware iets af en start dan iets nieuws. We noemen nu nog een paar andere kaarten die te maken hebben met de grote arcana. De Dwaas staat voor een soort ontdekkingsreis die je gaat maken. Je kunt nieuwsgierig zijn naar iets wat er te gebeuren staat. De tarotist zal hier vaak bij aangeven dat je het leven zal moeten laten gaan, zoals het gaat. Er zal heus wel een oplossing voor iets komen. De Hogepriesteres geeft aan dat je meer naar je intuïtie dient te luisteren. Wees niet te impulsief en handel pas als je werkelijk voelt dat je met iets moet starten. De Hogepriester biedt steun om te vertrouwen op de overtuigingen die jij hebt. Geloof erin dat alles wel goed zal komen, ook al denk je wel eens van niet. De tarotist zal aangeven dat je er op moet vertrouwen dat er een hogere kracht is, die jou zal bijstaan. De Gerechtigdheid zal door de tarotist vaak beschouwd worden als een gegeven dat je objectief moet blijven en niet teveel moet oordelen. Weeg alles voor en tegens af en zorg voor rust en duidelijkheid. Een tarotist zal hierbij aangeven dat jouw gedrag voor een reactie zorgt. Stel jij je positief op, dan zal je meestal ook positiviteit terugkrijgen. Het Rat van Fortuin is gericht op de doelen en taken die er voor je leven gesteld zijn. Er zijn bij je geboorte belangrijke doelen gesteld, die je het best dit leven dient te volbrengen. De tarotist zal er op wijzen dat je hier alert op dient te zijn en in de gaten moet houden welke rode draad er in je leven is en welke zaken er steeds weer terugkomen. Dit was een kort overzicht van de kaarten van de Grote Arcana. Op Internet kun je de andere kaarten opzoeken. Je kunt natuurlijk ook onze consulenten vragen over de kaarten stellen.

Kleine Arcana

De overblijvende 56 kaarten zeggen meer iets over alledaagse zaken. Ze zijn onderverdeeld in 4 kaartkleuren welke staan voor de elementen. Staven wordt gezien als Vuur, Pentakels voor Aarde, Bekers voor water en Zwaarden voor Lucht. Onder elk element zijn er 10 kaarten met een getal en 4 persoonskaarten: Page, Ridder, Koningin en Koning. Elk element kan dus verdeeld worden in 14 kaarten. Hieronder beschrijven we een paar van deze kaarten. Ook hier is het ondoenlijk om alle kaarten in een kort artikel te benoemen, waardoor we per element een paar voorbeelden zullen noemen.

  1. Staven – Vuur

Zoals we al zeiden staat Staven voor het element Vuur. Je kunt in het kort zeggen dat Staven staat voor de manier waarop we met dagelijkse zaken, gebeurtenissen en contacten omgaan. Daarbij zal een tarotist duiden op de passie waarmee we dingen in het leven doen. Hoeveel energie heb je om met iets om te kunnen gaan en heb je er wel zin in om het een en ander op te lossen. Staven II zal wijzen op besluiteloosheid, waarbij je niet zo goed weet wat je moet doen. Je wilt bepaalde zaken uit het verleden niet loslaten en kunt daardoor niet echt tot handelen overgaan. Bij Staven VII zal de tarotist aangeven dat je misschien wel teveel de neiging hebt om jezelf te verdedigen. Je dient dan meer gebruik te maken van je talenten een vaardigheden om een weg te vinden. Wanneer een tarotist de Staven Ridder pakt, zal dit duiden op temperament waarmee je dingen aanpakt. De vraag is of jij jezelf voldoende kunt beheersen. De tarotist kan aanraden om er iets mee te doen, zodat je jezelf kunt beheersen.

  1. Pentakels – Aarde

Pentakels wordt ook pentagram of munten genoemd. Dit is verbonden aan het element Aarde. Deze kaarten zijn meer gericht op het concrete, materialistische in je leven. Je kunt dus stellen dat de kaarten die hieronder vallen meer zeggen van financiën en zakelijkheden. De tarotist zal met dit soort kaarten aangeven dat ze betrekking hebben op ontwikkeling, vooruitgang en winst die je kunt behalen, maar ook met achteruitgang en verlies. Pentakels I is gericht op geluk wat er op je pad komt, waardoor bepaalde dromen en wensen uitkomen. De tarotist kan er bijvoorbeeld op wijzen dat je op de goede weg bent en veel kunt bereiken met datgene waar je mee bezig bent. Met Pentakels V zal de tarotist wijzen op dingen die je in je leven kunt missen om te ontwikkelen. Je kunt je minder goed voelen en zal dus je best moeten doen om je leven in evenwicht te brengen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door mensen om ondersteuning te vragen. Trekt een tarotist de Pentakels Koningin dan wijst dit er juist weer op dat je wel evenwicht in je leven hebt. Je weet wat je wilt en kunt doen om dingen te realiseren. Je bent in dit geval goed bezig en de tarotist kan aangeven dat je op deze manier verder dient te gaan.

  1. Bekers – Water

Bekers wordt ook wel Kelken genoemd. Dit is aan het element Water verbonden. De kaarten die hieronder vallen, zijn gericht op emoties in relaties met mensen. Dit kan gaan over liefde, gezin, familie, vrienden en andere contacten die je hebt. Het gaat er om hoe je sociale leven in elkaar zit. Trekt de tarotist zo’n kaart dan zal dit dus meestal gaan over de manier waarop jij met emoties in bepaalde situaties omgaat. Bekers III geeft aan dat je op een goede manier met gevoelens omgaat. Je kunt blij zijn met dat wat je hebt en wat mensen je bieden. De tarotist zal er op kunnen wijzen dat je met een gerust hart van een bepaalde situatie kunt genieten. Bekers VIII is een zwaarmoedige kaart, waarbij een tarotist wijst op iets waar je afscheid van zal moeten nemen. Je vindt dit moeilijk, maar zal toch die keuze dienen te maken. Positief hierbij wel is dat er wel degelijk een nieuwe route in je leven komt, maar je moet deze wel in durven te slaan, ook al weet je niet wat komen gaat. Bekers Koning is gericht op empathie. Je bent in staat om mensen te begrijpen en stemt je handelen daar op af. Je denkt zeker niet aan jezelf, maar stelt het welzijn van anderen voorop. Je bent dan ook in innerlijk evenwicht met jezelf en je omgeving.

  1. Zwaarden – Lucht

Zwaarden is aan het element Lucht verbonden. Deze kaarten zijn gericht op de geest en mentale hogere processen. De tarotist zal wijzen op ideeën, maar ook bepaalde onzekerheden waarmee je rondloopt. De kaarten zijn gericht op beslissingen, teleurstellingen, storende energieën en vertragingen die er in je leven optreden als het om spirituele en geestelijke zaken gaat. Ook kunnen de kaarten wijzen op symbolische of werkelijke reizen die je moet gaan maken. Zwaarden I wijst op een betrouwbare en heldere weg die je bent ingeslagen. Daardoor weet je wat je moet doen en is datgene wat je in gedachten hebt waarschijnlijk hetgeen wat je kunt doen om te slagen. Je kunt een duidelijke beslissing nemen. Zwaarden III wijst echter op zaken die jou kwaad doen. Er kunnen negatieve gevolgen zijn, waar jij erg verdrietig door kunt worden. Het positieve aan deze kaart is dat je wel weet waarom je zo’n geestelijke pijn ervaart. Een tarotist zal er op wijzen dat je nu misschien verdrietig bent, maar dat je het juiste hebt gedaan. Vaak zal dit uiteindelijk goed uitpakken, omdat er na regen vanzelf zonneschijn komt. Zwaarden Ridder is een kaart die wijst op een periode van conflicten en strijd. Je kunt harde emoties ervaren en zal conflicten in je leven hebben of krijgen. Een tarotist zal er op wijzen dat je bepaalde zaken op moet lossen, voordat je warmer in het leven komt te staan.

Een tarotist van Consulentenonline zal je met alle liefde en empathie ondersteunen.

Hierboven beschreven we in het kort hoe de tarot kaarten werken. Je kunt in principe bijna alle vragen stellen die je wilt. Onze tarotisten kunnen je bij de meeste vragen of problemen ondersteunen. Bedenk hierbij wel dat ingewikkelde vragen wat meer energie van de tarotist zullen vergen dan makkelijker vragen. Het is dan niet eerlijk om de tarotist te bewegen om zo snel mogelijk te werken. Onze consulenten werken betrouwbaar en deskundig en willen jou zo goed mogelijk ondersteunen. Ze zullen van tevoren aangeven of een bepaalde vragen makkelijk te beantwoorden is. Let op dat er altijd een professionele afstand tussen klant en consulent moet zijn, waardoor je geen persoonlijke vragen mag stellen, die gericht zijn op de tarotist. Onze consulenten zijn er op gericht op jou bij problemen te ondersteunen en niet om een privécontact te onderhouden. In principe kun je de tarot kaarten verder alles vragen. De meeste vragen die we krijgen, zijn op het gebied van liefde, carrière, vriendschap, financiën, gezondheid en emoties. Het is tevens verstandig om van tevoren te beoordelen wat voor soort consult je wilt hebben. Wil je contact met een overleden geliefde, dan is het beter om een tarotist uit te kiezen, die als medium werkt. Zoek je iemand die jouw gevoelens en emoties kan doorgronden, dan is vaak een paragnost of helderziende geschikt. Lees dus eerst de beschrijving van bepaalde consulenten en maak dan pas de beslissingen wie je wilt spreken.

Waarom nog wachten? Zoek eens contact met onze consulenten

Helderzienden

Dit artikel is door Frank Post geschreven.
Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN

©2017 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).