Online “Tarot” bij Consulentonline

Denk je aan een reading met tarot kaarten?

Wij bieden online spirituele hulp via paragnosten, helderzienden, mediums, astrologen en ook door middel van tarot kaarten. Via de site bieden wij niet alleen spirituele mensen aan, maar ook mensen die op heel andere gebieden werken. We doen dit via chats en bellijnen. Hierdoor kunnen wij  betaalbare en professionele hulp op niveau aanbieden. Bij consulentenonline kunt u diverse deskundigen spreken, waaronder tarotisten.

 Voor uitgebreide tarot lezingen. Klik hier welk medium een tarot legging kan doen.

 • Tarot is een prima manier om een nieuwe perspectief in je leven te krijgen.
 • Verschillende situaties en aspecten komen aan het licht:
 • Emotionele problemen
 • Aspecten binnen relaties
 • Een kijkje op je persoonlijkheid
 • Je kunt hierdoor meer balans in je leven aanbrengen en inzichtelijke beslissingen nemen.
 • Een tarot lezing is dus een uitstekend element om een duidelijk en objectief antwoord te krijgen voor wat je kunt doen en wat de toekomst in zal gaan houden.
 • Lees dit artikel eerst en neem dan contact op met een tarotist die bij Consulentenonline aangesloten is

Wat kan een tarot lezing jou brengen? Veel mensen denken bij een tarot lezing aan voorspellingen van de toekomst. Natuurlijk zijn we daarop gericht, maar een tarot lezing kan nog veel meer brengen. We vertellen via de tarot kaarten zeker wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wat echter nog belangrijker is, bekijken welke aspecten in je leven je kunt aanpakken om de toekomst positief in te gaan. Vaak zijn mensen zich namelijk niet bewust van bepaalde invloeden en gedragingen. De tarot kaarten kunnen daar hun licht op laten schijnen. Ze geven niet alleen een indruk van je bewuste, maar ook van je onbewuste handelingen en gedragingen. Door de tarot kaarten hierop te richten, kun je zicht krijgen op verschillende factoren die in de toekomst op kunnen treden.

Onze tarotisten zullen vooral de nadruk leggen op zowel interne als externe blokkades en storingen die jou beïnvloeden. De tarot lezing kan zorgen dat je op een effectieve manier met bepaalde zaken om kunt gaan. Daarbij richten onze tarot consulenten zich op je huidige situatie, verleden en toekomst. Verder wordt gekeken welke delen van je persoonlijkheid en leven op dit moment minder goed gaan, maar ook welke juist positief gaan. Het is immers belangrijk om juist de goede dingen te accentueren en daar zal de tarotist dus zeker ook naar kijken.

We bieden verschillende soorten consulenten aan, zowel spiritueel als op andere gebieden. Onder andere:

Ben je nieuwsgierig naar onze helderzienden en andere consulenten.
Neem dan eens contact met ons op.

Het contact met een tarotist kan verbazing wekken. Tarot leggers geloven namelijk dat de absolute toekomst niet te voorspellen is. Elke handeling laat het toekomstbeeld veranderen.

Bij een tarot lezing wordt er niet gekeken naar een absolute zekerheid van de toekomst. In plaats daarvan richt een tarotist zich op mogelijke uitkomsten van de toekomst. Daarbij wordt gekeken naar diverse invloeden die de toekomst veranderen. Dit kunnen bewuste, maar ook onbewuste aspecten zijn. Een lezing met tarot kaarten biedt hier een hulpmiddel in. Je krijgt extra informatie en een richtlijn om de toekomst zo positief mogelijk te houden. Bedenk dus dat tarot lezingen nooit een garantie kunnen zijn voor een absolute uitkomst.

Ligt de kracht van de tarot in de inzichten en vaardigheden van de tarotist of is er een sturende magische kracht in de kaarten?

De uitleg hoe tarot werkt, is per persoon verschillend. Er zijn namelijk meerdere verklaringen voor de voorspellende waarde van de kaarten. Sommige mensen vinden dat de tarot een magische kracht meedraagt. Er wordt gesproken over een soort spirituele of Goddelijke geest die ervoor zorgt dat de juiste kaarten in de juiste volgorde gelegd kunnen worden. Anderen zien de Tarot weer op een heel andere manier. Zij stellen dat paranormaal begaafde mensen hun gaven gebruiken om inzichten vanuit de hogere wereld te vertalen naar degene die de informatie vraagt. Daarbij wordt dan de tarot gezien als een soort instrument om onze consulenten te ondersteunen bij het gebruik van hun eigen talenten en vaardigheden. Weer anderen stellen dat het gewoon niet uit te leggen is hoe de tarot kaarten nu eigenlijk werken. Soms hoef je eigenlijk ook niet te begrijpen hoe iets werkt, als het maar werkt. De waarheid zal in het midden liggen, waarbij er waarschijnlijk een hogere kracht is die de tarotist ondersteunt om informatie aan een cliënt te kunnen geven. Daarbij zal het niet eens zoveel uitmaken of er een magische kracht in de kaarten zit of dat de kracht vanuit de tarotist komt. Een klant dient op een effectieve en adequate manier geholpen te worden. Onze consulenten zullen hier zeker toe in staat zijn, omdat wij van tevoren screenen of een tarotist aan onze hoge eisen kan voldoen.

Heb je levensvragen of een groot probleem dan is contact met een tarotist zeker nuttig. Kijk op onze website welk medium jou aanspreekt.

Tarot kaarten worden gelegd door vele mediums op Consulentenonline.

Ligt de kracht van de tarot in de inzichten en vaardigheden van de tarotist of is er een sturende magische kracht in de kaarten?

De uitleg hoe tarot werkt, is per persoon verschillend. Er zijn namelijk meerdere verklaringen voor de voorspellende waarde van de kaarten. Sommige mensen vinden dat de tarot een magische kracht meedraagt. Er wordt gesproken over een soort spirituele of Goddelijke geest die ervoor zorgt dat de juiste kaarten in de juiste volgorde gelegd kunnen worden. Anderen zien de Tarot weer op een heel andere manier. Zij stellen dat paranormaal begaafde mensen hun gaven gebruiken om inzichten vanuit de hogere wereld te vertalen naar degene die de informatie vraagt. Daarbij wordt dan de tarot gezien als een soort instrument om onze consulenten te ondersteunen bij het gebruik van hun eigen talenten en vaardigheden. Weer anderen stellen dat het gewoon niet uit te leggen is hoe de tarot kaarten nu eigenlijk werken. Soms hoef je eigenlijk ook niet te begrijpen hoe iets werkt, als het maar werkt. De waarheid zal in het midden liggen, waarbij er waarschijnlijk een hogere kracht is die de tarotist ondersteunt om informatie aan een cliënt te kunnen geven. Daarbij zal het niet eens zoveel uitmaken of er een magische kracht in de kaarten zit of dat de kracht vanuit de tarotist komt. Een klant dient op een effectieve en adequate manier geholpen te worden. Onze consulenten zullen hier zeker toe in staat zijn, omdat wij van tevoren screenen of een tarotist aan onze hoge eisen kan voldoen.

Het contact met een tarotist kan verbazing wekken. Tarot leggers geloven namelijk dat de absolute toekomst niet te voorspellen is. Elke handeling laat het toekomstbeeld veranderen.

 

Bij een tarot lezing wordt er niet gekeken naar een absolute zekerheid van de toekomst. In plaats daarvan richt een tarotist zich op mogelijke uitkomsten van de toekomst. Daarbij wordt gekeken naar diverse invloeden die de toekomst veranderen. Dit kunnen bewuste, maar ook onbewuste aspecten zijn. Een lezing met tarot kaarten biedt hier een hulpmiddel in. Je krijgt extra informatie en een richtlijn om de toekomst zo positief mogelijk te houden. Bedenk dus dat tarot lezingen nooit een garantie kunnen zijn voor een absolute uitkomst.

Wil je een Tarot legging? Kijk op ConsulentenOnline!

Heb je levensvragen of een groot probleem dan is contact met een tarotist zeker nuttig.
Kijk op onze website welk medium jou aanspreekt.

Het stellen van vragen Er wordt vaak gedacht dat mensen, die met de tarot kaarten werken, allemaal paranormaal begaafd zijn. Dit hoeft echter niet. De kaarten kunnen gebruikt worden om richting te geven aan degene die de kaarten legt. Bij Consulentenonline zijn tarotisten wel allemaal paranormaal begaafd. Onder andere mediums, paragnosten, helderzienden en natuurlijk de tarotisten zelf maken gebruik van de tarot kaarten. Bedenk dat je de tarot kaarten het best kunt gebruiken om advies te vragen en niet om ze te gebruiken door beslissingen te nemen. De tarotist gebruikt de kaarten als een soort gids, waarbij jij als klant zelf de beslissingen moet nemen. Welke vragen kun je nu aan onze tarotisten stellen? Dat is wel eens lastig. We raden het volgende aan:

 1. Stel geen gesloten vragen

Vermijd bij een reading vragen waar de tarotist alleen met ja of nee kan antwoorden. Het kan wel, maar zorgt voor minder diepgang in de reading. Een tarotist zal de kaarten als een soort gids gebruiken en deze uitleggen, waaruit de klant zelf beslissingen moet nemen. Het is dus uitermate belangrijk hoe de vraag gesteld wordt. We raden je dan ook zeker aan om hieronder te lezen hoe je het best de vragen kunt stellen.

 1. Houd opties open

Als je al een antwoord hebt, voordat je iets aan de tarotist vraagt, ben je eigenlijk al bevooroordeeld. Je stelt dan een suggestieve vraag, waarbij de tarotist beïnvloed wordt, omdat deze voelt wat jij wilt horen. Tracht de vraag dus zo te stellen, dat deze niet suggestief is. Een vraag als: ‘Hoe kan ik een betere relatie met mijn kind krijgen?’ is veel krachtiger, dan een vraag als: ‘Mijn kind is zo vervelend, hoe kan ik zorgen dat hij zich beter gedraagt?’

 1. Wees niet te gedetailleerd met je vraag

Vertel je teveel dan kun je de tarotist ook beïnvloeden. Je bent dan, door alle details, juist te algemeen bezig. Binnen gedetailleerde vragen zitten verschillende deelvragen. Tracht dus je gedetailleerde vraag zelf al in een aantal deelvragen onder te verdelen en stel deze dan aan de tarotist. Ook kun je de vraag zo stellen dat je de details eruit laat, waardoor de kaarten zelf een antwoord kunnen geven. Stel je voor dat je een erg druk leven hebt en niet weet hoe je hier mee om moet gaan, stel dan de vraag: ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer evenwicht in mijn leven kan vinden?’

 1. Focus vooral op jezelf

Het is beter om de vraag zo te stellen dat je het vooral op jezelf betrekt. Dat kan wel eens lastig zijn, omdat veel mensen eerder de fouten bij een ander herkennen dan bij zichzelf. Stel je voor dat je huwelijksproblemen hebt en denkt dat je partner jou te weinig aandacht geeft, dan is het toch verstandig en zuiver om de vraag te stellen: ‘Welke rol speel ik, waardoor mijn partner weinig aandacht aan mij geeft?’

 1. Blijf zo neutraal mogelijk

Tracht open te staan ​​voor andere gezichtspunten en ga niet bij voorbaat al in de verdediging als de tarot legger een andere kijk heeft. Wees dus zo neutraal mogelijk en breng en geen vooroordeel over, omdat jij graag iets wilt horen. Jouw visie hoeft niet noodzakelijkerwijs de juiste te zijn. De kaarten kunnen je betere begeleiden als je neutraal blijft. De vraag: ‘Waarom werk ik veel meer in het huis, dan mijn partner?” is niet neutraal. Vraag beter: “Hoe kunnen we evenwicht krijgen in de taken die we thuis hebben?” Deze is veel neutraler.

 1. Wees positief

Zorg ervoor dat uw vraag op een positieve in plaats van een negatieve manier wordt vermeld. In plaats van te vragen waarom een ​​specifieke gebeurtenis niet is gebeurd, kun je beter vragen wat je kunt doen om die gebeurtenis mogelijk te maken. Dan is het een stuk positiever.

 1. Open lezingen

Je kunt ook vragen naar een open lezing. Je pakt dan grotere aspecten van je leven aan en gaat minder voor een specifieke zaak. Je kunt die stellen als je een nieuwe fase in je leven ingaat en wilt weten hoe die zal gaan verlopen. Daarna kan je natuurlijk altijd nog wel een specifieke vraag stellen.

Op welke gebieden kunnen de tarot kaarten helpen?

Het zal duidelijk zijn dat het voornaamste doel van onze consulenten is om de klanten te helpen. Het financiële aspect geldt mee, maar we kunnen stellen dat onze tarotisten en andere consulenten het werk vooral doen omdat ze met hun hart bezig zijn en mensen bij willen staan. We willen dan ook veel liefde en sympathiek bieden in het contact met onze klanten. Het is natuurlijk niet aan ons om te bepalen welke vragen jij stelt. In principe kun je de tarot kaarten alles vragen. De meeste vragen die we krijgen, zijn op het gebied van liefde, carrière, vriendschap, financiën, gezondheid en emoties. Hieronder geven we een selectie van vragen die mensen geregeld aan ons stellen:

 • Hoe kan ik mijn zielsverwant vinden?
 • Welke dingen kan ik aan mijzelf veranderen om een nieuwe partner te vinden?
 • Wat moet ik overwinnen om de ware liefde te vinden?
 • Hoe kan ik mijn relatie emotioneel versterken?
 • Hoe ziet mijn carrière er de komende periode of op de langere termijn uit?
 • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk in mijn werk ontplooien?
 • Welke obstakels kan ik overwinnen om mij te ontwikkelen?
 • Wat zijn mijn sterkste punten om ………………..?
 • Hoe kan ik mij beter openzetten om meer vrienden te krijgen?
 • Hoe kan ik vriendschappen behouden?
 • Hoe kan ik een bepaalde vriendschap beëindigen, zonder ruzie te krijgen?
 • Welke eigenschappen kan ik versterken om meer te verdienen?
 • Hoe kan ik er financieel beter voor komen te staan?
 • Wat staat mij allemaal in de weg dat ik er financieel geregeld moeilijk voor sta?
 • Hoe kan ik gezonder leven?
 • Op welke manier kan ik mijn energielevel verhogen?
 • Waarom heb ik steeds bepaalde fysieke klachten?
 • Hoe kan ik omgaan met de ziekte die bij mij is vastgesteld?
 • Ik zou graag boodschappen ontvangen van overleden geliefden? Wat zeggen zij?
 • Hoe kan ik mijn verdriet overwinnen?
 • Kan ik het geluk weer vinden?
 • Komt een relatie die beëindigd is nog goed?

Hoe onze consulenten, met behulp van Tarot kaarten, ook werken, duidelijk moet wel zijn dat er een connectie wordt gelegd tussen jou als klant en de tarot lezer. Daarbij kan er ook contact zijn met overleden dierbaren, spirituele gidsen, engelen en andere hogere entiteiten. Onze consulenten kunnen dan ook op verschillende manieren helpen om jou bij te staan met de vragen die je hebt. Hopelijk kunnen we je dan ook een oplossingen bieden.

Waarom nog wachten? Zoek eens contact met onze mediums

Dit artikel is door Frank Post geschreven.
Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN

©2017 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).