Kinder Coach

Het opvoeden van kinderen is de meest complexe en uitdagende taak die
mensen in hun leven tegenkomen. Met juiste begeleiding en ondersteuning
groeit een kind uit tot een waardevol en mooi mens

Consulentenonline biedt professionele kindercoaches aan

Consulentenonline biedt diverse hulpverleners aan die via chat- en bellijnen benaderd kunnen worden. Je kunt diverse deskundigen spreken, die op twee gebieden werken. Ten eerste bieden we consulenten aan, die op spiritueel gebied ondersteunen. Je kunt dan onder andere denken aan mediums, paragnosten, tarotisten, helderzienden en andere consulenten met hogere krachten. Er was echter vraag naar consulenten die met reguliere programma’s werken. We bieden op dit gebied dan ook hulpverleners aan zoals pedagogen, psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, juridische adviseurs, coaches en nog veel meer consulenten. Dit artikel gaat over consulenten die gebruik maken van hun vaardigheid als kindercoach. Omdat kinderen natuurlijk niet zelf mogen bellen of chatten met onze consulenten, is de kindercoach gericht op ouders en aanbieden van waardevolle hulp en tips. Hierbij is het wel mogelijk dat je samen met je kind belt, maar hier moet je mee oppassen. Het kind mag hier geen vervelend gevoel aan overhouden en al helemaal niet als deze het zelf niet wil. Wil je snel geholpen worden en niet teveel betalen? Wil je dit via de chat of de telefoon doen? Dan raden we je aan om dit artikel te lezen. We bespreken het werk dat een kindercoach doet. Een kindercoach helpt ouders handvatten te geven om hun kind op de juiste wijze te begeleiden en kan eventueel ook de kinderen/jongeren zelf ondersteunen.

Contact met Kinder Coach

Waarom kan een kindercoach behulpzaam zijn?

Hoe vaak hoor je ons als ouder zuchten dat ons kind anders doet dan wij graag zouden willen. We lijken dan opeens te vergeten dat ook wij kind zijn geweest en ook wij onze eigen problemen hebben gehad. Net als onze eigen ouders roepen we: “toen ik jong was, toen ……” om er daarna achter te komen dat we dus wel veel op deze ouders zijn gaan lijken. Vaak zeggen ouders dat hun kind met bepaalde dingen worstelt en vergeten te bedenken dat zij er zelf eigenlijk ook mee worstelen. Hulpeloosheid, boosheid, irritatie, we kennen het als ouder allemaal wel. Dit gaat veelal over dezelfde dingen, zoals school, regels, normen en waarden, huiswerk, omgang met vriendjes en vriendinnetjes, omgang met broertjes en zusjes, gedrag, voeding en nog meer herkenbare zaken. Veelal voelen ouders zich dan erg kwetsbaar en niet iedereen kan daar goed mee omgaan. In dit geval raden we aan om een kindercoach in de arm te nemen. We hebben vele ouders en kinderen geholpen met behulp van kindercoaches. Bij Consulentenonline werken gespecialiseerde psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers en andere consulenten die gericht zijn op ouders, kinderen en opvoeding. Zij kunnen vaardigheden en handvatten geven, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt. Dit biedt een waardevol instrument voor moeilijkheden waar kinderen en ouders mee te maken krijgen aan.

Wat is een online kindercoach?

Een online kindercoach is een professional die via de telefoon of de chat met ouders over de opvoeding praat over moeilijkheden die binnen de opvoeding optreden. We doelen dan op de problemen die jij als ouder meemaakt, de moeilijkheden die kinderen en jongeren zelf ervaren en eventuele persoonlijke problemen die meespelen, waardoor je moeite hebt zelf een goede ouder te kunnen zijn. Kortom, de kindercoach richt zich op bijna alle aspecten binnen de opvoeding, behalve als er gediagnosticeerde psychiatrische of zware psychische problemen zijn. In dit geval is het verstandiger een coach te nemen die op deze gebieden deskundig en geschoold is. Wel kan de kindercoach van Consulentenonline u waardevolle tips geven waar je dan voor hulp terecht kunt. De kindercoaches, zijn gespecialiseerd in kleinere psychische en praktische problemen. We bieden namelijk ook online pedagogen en psychologen aan. Belangrijkste taak en doelstelling van de kindercoach is om te zorgen dat er binnen het gezin liefde, gezondheid, vertrouwen, wijsheid en geluk is. Lees je dit en bedenk je dat dit er wel is, dan zal je waarschijnlijk geen kindercoach nodig hebben. Echter, onze consulenten bieden niet alleen hulp bij de wat grotere problemen, maar kunnen ook bijstaan met kleinere vragen. Er zijn in principe vier soorten coaching die aangeboden worden:

 • Het coachen van ouders bij grotere problemen
 • Het coachen van familie (kinderen en ouders) bij grotere problemen
 • Het coachen bij privéproblemen op gebied van de opvoeding
 • Het geven van advies en antwoorden op vragen die je hebt over bepaalde zaken die even opspelen. Dit zijn dus de kleinere problemen.

Bij alle vier de vormen is het belangrijkste doel om na beëindiging van de sessies op een fijne manier met de opvoeding om te gaan. Daarbij is het natuurlijk erg belangrijk dat de leden van een familie samen tot dit doel komen. De coach tracht zo positief mogelijk te sturen en zal problemen omzetten in hanteerbare doelen. De kindercoach behaalt de beste resultaten als:

 • de kindercoach en de cliënt beiden gericht zijn om de gestelde doelen echt te behalen.
 • de cliënt de vaardigheden en handvatten, die de kindercoach aandraagt, daadwerkelijk thuis inoefent en gebruikt.
 • de kindercoach structuur biedt met training, richtlijnen en feedback. De kindercoach moet dan wel voldoende strategieën en kennis tot zijn beschikking hebben.

Hoe werken we online met de kindercoach?

Zoals we eerder aangaven is het opvoeden van kinderen misschien wel de meest complexe, en uitdagende taak die je ooit in je leven tegenkomt. Het is echter ook de mooiste taak die ouders  krijgen. Met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen er ooit zeer fijne volwassenen uit jouw kinderen ontstaan. De kindercoach zal de informatie die jij verstrekt op een zorgvuldige wijze gebruiken om jou als ouder aan te moedigen bepaalde zaken op een andere wijze aan te pakken. De relatie met een kind kan soms moeilijk verlopen en als ouder kun je ontmoedigd raken en soms denken dat het nooit goedkomt. De coach van zal hiervoor diverse technieken en vaardigheden gebruiken. We kunnen stellen dat het werken met een kindercoach van consulentenonline voor goede resultaten heeft gezorgd voor kinderen/ jongeren, maar ook ouders. Onze consulenten werken niet alleen professioneel, maar zijn ook veelal ervaringsdeskundige. Zij kunnen jou sympathiek en empathisch ondersteunen met hun kennis, maar ook de ervaring. Zij weten hoe moeilijk het is met de opvoeding van kinderen bezig te zijn. Veel ouders hebben wel eens de neiging te stellen dat het kind een buitenbeentje is en dat de problemen uniek zijn. In de praktijk lijkt dit helemaal niet zo te zijn. Ook is er door de tijd weinig veranderd. Kinderen en jongeren uit de jaren ’60 van de vorige eeuw waren net zo en misschien nog opstandiger dan hoe ze nu zijn. Denk eens terug aan de jaren ’80 vol opstand, voetbalhooligans en andere zaken die de wereld somber stelden. Zo heeft iedere periode weer dezelfde kenmerken en in principe dezelfde uitwerking op het contact tussen kinderen en ouders. Strijd tussen ouders en kinderen zal dus altijd blijven. Ook zullen er altijd conflicten zijn door: te lang in bed liggen, ongezond eten, niet naar bed willen en ook zeker niet mee willen helpen in de huishouding. De kindercoach zal hier dan ook geregeld op wijzen en trachten te rationaliseren dat er waarschijnlijk niets mis mee, maar dat dit het systeem van een gezin is. De kindercoach zal trachten tijdens de gesprekken te zorgen dat er onderling zowel fysiek als emotioneel meer saamhorigheid komt. Een kind, dat van zijn ouder hoort dat deze vroeger ook zo ‘lekker’ opstandig was, zal hoogstwaarschijnlijk meer waardering hebben dan een kind dat hoort dat zijn ouders zo streng waren en dat zij zo braaf waren. Kortom de kindercoach zal trachten op een respectvolle en begrijpende wijze met oplossingen te komen. Daarbij zullen de gesprekken uitdagend zijn en zal de kindercoach jou prikkelen om met ideeën en oplossingen te komen. Er zal gebrainstormd worden en er zullen doelen gesteld worden voor lange of korte termijn.

Dit laatste is afhankelijk van wat jij als ouder wilt. Bij grotere problemen is het wel verstandig dat je een aantal keer belt of chat en vaste afspraken met de kindercoach maakt. Op die manier is er een grotere kans om daadwerkelijk de juiste weg in te slaan en problemen op te lossen. Het is echter niet verplicht om vaker te bellen. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid en niemand verplicht jou hiertoe. Wil je eenmalig bellen, dan zullen de consulenten die als kindercoach functioneren trachten om effectief en adequaat met jouw vragen om te gaan.

Welke problemen kunnen er besproken worden met de kindercoach?

Het is ondoenlijk om aan te geven wanneer je nou bij een kindercoach terechtkunt. Natuurlijk in ieder geval met zaken als dyslexie, lichte vormen van autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, PDD-NOS en andere stoornissen die van invloed zijn op het kind zelf. Ook problemen op school of in de opvoeding kunnen ter sprake komen. Daarnaast natuurlijk de persoonlijke problemen die jij als ouder tegenkomt. Je kunt te maken hebben met mentale of psychische problemen of problemen tussen jou en je partner. Hieronder hebben we getracht om een lijst op te stellen van hulpvragen die we geregeld van ouders krijgen. Mijn kind:

 • is vaak zo boos of verdrietig en ik weet niet waarom dat is.
 • slaapt zo slecht, kan moeilijk in slaap komen of wordt geregeld wakker.
 • is zo teruggetrokken en wil niet over zijn/haar gevoel praten.
 • heeft een zeer negatief zelfbeeld en ik ben bang dat hij/zij zichzelf wat aan zal doen.
 • is erg onzeker en zeer bang om fouten te maken.
 • kan moeilijk met andere kinderen omgaan en heeft weinig vrienden.
 • pest andere kinderen of wordt zelf gepest.
 • kan zich erg moeilijk concentreren op school, bij het lezen en op andere gebieden waar intellectuele vaardigheden bij komen kijken.
 • kan zeer moeilijk grenzen stellen aan andere kinderen en/of volwassenen.
 • klaagt geregeld over hoofdpijn, buikpijn en andere lichamelijke kwalen.
 • is hoogbegaafd, maar heeft daardoor juist problemen met leren.
 • heeft last van de scheiding van ons als ouders.

Heb je na het lezen van ons artikel het gevoel dat je contact met een kindercoach wilt?

Neem dan eens contact op via de telefoon of chat en kijk op Consulentenonline en neem deel aan een korte of langere sessie met één van onze kindercoaches. We kunnen je garanderen dat deze steun je helpt om je kind beter te leren begrijpen. Er zal een gevoel van respect ontstaan niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw kind. Onze consulenten werken al vele jaren met hun beproefde methoden en werkwijze. Zij zijn in staat elk aspect binnen het gezinspatroon te doorgronden en te analyseren. Na het beëindigen van de sessie zal jij als cliënt ervaren dat jij ook een expert bent geworden en dat je veel meer in staat bent begrip voor je kinderen op te brengen. Het doel van de online coaching is dan ook om jou kracht te geven om een trotse ouder te zijn met kinderen die zich zelfstandig kunnen ontwikkelen en dan wel met duidelijke grenzen die jij durft aan te geven. Kinderen kunnen dan veel lekkerder in hun vel zitten en zullen uitdagingen van het leven op een verantwoorde wijze aangaan.

Werkwijze van Consulentenonline

In Nederland kun je ons bereiken op telefoonnummer 0909-0121 (90cpm) en in België onder het nummer 0330-20770 (1,75 pm). Verder is er mogelijkheid om met consulenten te chatten of een email consult aan te vragen. Je kunt hierover lezen op Consulentenonline. Er is geen wachtlijst en je kunt dus direct gebruik maken van de diensten van de life coach en andere consulenten. Onze consulenten zijn deskundig en geschoold om op een effectieve en adequate wijze met jouw problemen en vragen om te gaan. Zij kunnen al snel relaties leggen tussen de dingen die jij vertelt en de indruk die ze van je krijgen. Je kunt al binnen enige tijd ontdekken wat de obstakels en uitdagingen zijn, waar actie in genomen moet worden. Heb je grotere problemen, dan wordt er aangeraden om de eerste keer circa 30 minuten tot een uur uit te trekken, zodat de kindercoach jouw problemen goed kan analyseren. Daarna wordt aangeraden elke week één sessie te doen. Daarbij kun je dan met de kindercoach afspreken gedurende hoelang je ondersteuning krijgt. Je kunt natuurlijk ook eenmalig of enkele keren bellen of chatten. Zijn er kleinere vragen of problemen, dan is eenmalig contact natuurlijk prima en zit je niet vast aan het aantal minuten dat je belt. Dit is het voordeel van onze dienst. Jij bepaalt zelf hoeveel contact je wilt. Je legt je dus voor niets vast en houdt de regie in je eigen handen. Je hebt dus geen enkele verplichting naar ons toe.

Dit artikel is door Frank Post geschreven.
Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN

©2019 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).