Top Mediums

Zoek je top mediums en professionele ondersteuning?

Al jarenlang bieden wij professionele ondersteuning aan via top mediums en alle andere consulenten die ieder met hun eigen gaven in staat zijn om jou te ondersteunen. Daardoor bieden wij wat betreft spiritualiteit naast onze top mediums ook top paragnosten, tarotisten, astrologen, astraal werkers, helderzienden en nog veel meer spiritueel begaafde mensen aan. We bieden de hulp aan via chats en bellijnen, waardoor we op een relatief goedkope wijze steun bieden. Je kunt namelijk zelf bepalen hoe lang je wilt chatten of bellen. We maken geen gebruik van wachtlijsten. We zijn dus in principe 24 uur per dag bereikbaar. Bij consulentenonline kun je diverse deskundigen spreken, waaronder onze top mediums. Sinds enige tijd zijn wij ook begonnen met hulpverleners die op andere gebieden, dan het spirituele, werken. We bieden onder andere psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, coaches, therapeuten, juridische adviseurs en vele andere hulpverleners aan. We raden dan ook aan op onze website de mogelijkheden te bekijken. Hoe je ook geholpen wilt worden, wij zijn er voor je op consulentenonline. In dit artikel bespreken we het werk van onze top mediums. We raden je aan dit artikel eerst te lezen, zodat je een idee krijgt waarom wij spreken over top mediums.

Top mediums en andere top consulenten bij Consulentenonline

We hebben hierboven gesproken over de term top mediums. Dat klinkt nogal opschepperig, maar zo bedoelen we dat zeker niet. Het is meer uit respect voor de mensen die bij ons willen werken. Bij het aannemen van een medium of een ander soort consulent, screenen we uitvoerig of de talenten die iemand aangeeft kloppen. Bij Consulentenonline willen we alleen maar het beste van het beste. Komt iemand door de screening, dan weten we zeker dat we jou als klant ondersteunen op de manier die jij verdient. Daardoor spreken we over top mediums. Die term kun je verdienen als je betrouwbaar en eerlijk met de klanten kunt werken.

Door de bomen het bos niet meer kunnen zien

Vaak krijgen we van klanten te horen dat ze eigenlijk niet weten wie ze wel of niet kunnen vertrouwen. Er zijn zoveel sites op internet dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Waar een aantal jaren geleden nog enkele sites aan werden geboden, zien we er nu tientallen. Veelal weten klanten niet wie betrouwbare consulenten aanbieden. Omdat wij via diverse sites al zeer lang top mediums en andere consulenten aanbieden, weten mensen inmiddels wel dat er betrouwbare hulpverleners bij ons werken. Veelal geven onze klanten aan dat zij naar top mediums zoeken, omdat deze vooral bij betrouwbare sites werken. In principe kunnen we het volgende stellen. Top mediums zijn spiritueel ingestelde mensen die op een zuivere en betrouwbare wijze gebruik ‘mogen’ maken van hogere entiteiten, zoals overledenen, engelen, geestelijke entiteiten en andere hoge machten. Top mediums zullen altijd aangeven dat niet zij de voorspellingen en boodschappen geven. Het is altijd de hogere wereld die de leiding heeft.

Het verschil tussen top mediums en ander spirituele consulenten

Zoals we aangaven, werken bij consulentenonline verschillende spirituele en andersoortige hulpverleners. Er werken helderzienden, paragnosten, tarotisten en veel andere consulenten met ieder hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. We nog wel eens van mensen dat ze niet weten wat het verschil is tussen bijvoorbeeld een paragnost en een medium. Een medium wordt dan ook geregeld gezien als paragnost of helderziende. We zullen hieronder uitleggen, waarom dit niet waar is. Het is eigenlijk zoiets als dat een paard een dier is, maar een dier geen paard. Een medium kan namelijk wel gaven gebruiken, die paragnosten, helderzienden en andere consulenten gebruiken, maar paragnosten en anderen met spirituele gaven, kunnen niet als medium werken. Onze top mediums bezitten namelijk wel alle gaven van de paragnosten, helderzienden en andere spiritueel werkers, maar bezitten ook de gave om contact te maken met hogere entiteiten. Je kunt dan denken aan geesten, overleden mensen, engelen en andere wezens van de hogere wereld. Top mediums hebben deze gave al vanaf hun geboorte. Dit betekent niet altijd dat zij dit toen al beseften, omdat er ook mediums zijn die hier pas later achter komen. Helderzienden kunnen objecten en visioenen zien, die door anderen niet waar worden genomen. Een helderhorende consulent kan objecten en visioenen horen, die anderen niet kunnen horen. De term paragnost is dan ook meer een overkoepelende term voor iemand die door middel van de vijf fysieke zintuigen en het zesde mentale zintuig objecten en visioenen  opvangt en bepaalde voorspellingen doet. Top mediums zijn dus een soort paragnosten, die als extraatje gebruik maken van hogere spirituele wezens. Daarbij zullen top mediums op een empathische wijze werken, zodat jij je als klant op je gemak voelt.

Top mediums zijn mensen  aan wie entiteiten en bovenaardse krachten zich openbaren en waarbij de top mediums optreden als een zuivere en eerlijke bemiddelaar tussen de aardse fysieke wereld en gene zijde, die vooral in de mentale wereld ligt.

Top mediums als zuivere boodschapper van de Goddelijke wereld

We stelden al dat top mediums in staat zijn contact te ‘mogen’ maken met de hogere wereld. Maakt dit je tot iemand die zich bij top mediums mag scharen? Daar valt over te debatteren. Wij vinden dat je pas bij top mediums hoort als je in staat bent hogere energie en informatie op een zuivere en eerlijke wijze te gebruiken. Er komt namelijk heel wat informatie op een medium af en het is dan moeilijk om hier een interpretatie van te geven. Bedenk alleen al dat een helderziende bijvoorbeeld helemaal niet zulke heldere beelden binnen krijgt. Beelden die je krijgt, zijn namelijk zeer vaag en worden vergeleken als het beeld van een storende televisie. Laat staan bij onze top mediums. Zij krijgen dus niet alleen maar allerlei beelden via hun fysieke en mentale zintuigen door, maar ook nog eens van de hogere entiteiten. Daarbij moet je bedenken dat het geen kant en klare informatie is die het medium zomaar door kan geven aan de klant. Onze top mediums krijgen dan ook veel informatie door, die bestaat uit ruis, vage beelden, geluiden en flitsen van kleuren en andere waarnemingen. Je kunt dan ook alleen tot top mediums behoren als je in staat bent er betrouwbaar en duidelijk een boodschap uit te destilleren. Daarnaast moeten topmediums zich ook af kunnen schermen. Het zou ondoenlijk zijn om elke dag en elk moment in contact te staan. Er is als het ware een soort van mentale schakelaar, waardoor top mediums in staat zijn aan te geven als zij niet beschikbaar zijn. Contact met de hogere wereld is dan zodanig dat er rekening gehouden wordt als een medium even geen signalen op wil vangen. Om bij consulentenonline te kunnen werken, moeten onze top mediums een zuiver contact met de hogere wereld hebben. Alleen dan kun je op een betrouwbare wijze klanten ondersteunen en ze op de juiste wijze helpen.

Top mediums als intermediair tussen de klant en de hogere wereld

We stelden al dat top mediums speciaal geselecteerd zijn op grond van zuiverheid en hun vakkundigheid om contact met de hogere wereld te maken. Wat gebeurt er nu als top mediums hun werk voor jou gaan doen? Wanneer jij als klant belt, zullen top mediums niet gelijk naar boven bellen om contact met de hogere wereld te maken. Hogere wezens bepalen zelf of ze contact willen maken. Soms is er gewoon geen contact mogelijk. Dit kan meerdere reden hebben, zoals dat bijvoorbeeld een overleden persoon er nog niet klaar voor is om iets door te geven. Ook kan het gebeuren dat de hogere wereld om welke reden dan ook geen contact wil. Voor ons is dan niet duidelijk waarom dit is. Dit kan voor jou als klant dan wel een teleurstelling zijn, maar het heeft er niets mee te maken of top mediums hun werk wel of niet goed uitvoeren. Wanneer een medium contact krijgt, gebeurt dit altijd op een vriendelijke en  sympathieke wijze. Er is geen dwang en de hogere wereld is altijd erg voorzichtig om niet teveel informatie in één keer te geven. Dit kan zelfs voor top mediums overweldigend zijn. Is het contact met de hogere wereld eenmaal gelegd, dan kun je in principe al je vragen stellen. Je moet opletten dat je onze top mediums niet onder druk zet. Ten eerste is dat niet eerlijk naar het medium dat wil helpen. Ten tweede kan het ook zijn dat de hogere wereld dan geen antwoord wil geven. Het medium is niet degene dat bepaalt wat er wel of niet aan jou verteld wordt. Het medium is uitverkoren om contact met de hogere wereld te maken, maar de hogere wereld bepaalt. Zuivere top mediums zijn dus intermediair tussen jou en de hogere wereld.

Een zuiver, betrouwbaar medium is afhankelijk van dat wat de hogere wereld aangeeft

Veel mensen gaan ervan uit dat  je een medium belt en dat deze ogenblikkelijk een lijntje met de hogere wereld maakt. Een soort hotline dus die ogenblikkelijk voor contact zorgt. In werkelijkheid is dit toch wat anders. Bij Consulentenonline geven de top mediums aan of er wel of niet een boodschap doorgegeven wordt. Zij dienen zich toch te houden aan dat wat de hogere wereld goed vindt, zelfs als klanten dan denken of zeggen dat ze geen eerlijk medium zijn. Daarbij is het ook ontzettend lastig om contact te maken met deze spirituele wereld. De spirituele wezens geven namelijk informatie op allerlei manieren door, behalve in kant en klare heldere verhalen. Informatie wordt verkregen via geuren, beelden, geluiden, gevoelens en andere ervaringen die via de zes zintuigen door worden gegeven. Als klant moet je hierbij bedenken dat top mediums nooit hun eigen emoties mogen gebruiken. Zij dienen een eerlijke vertaling te geven van wat doorgegeven wordt. Top mediums zullen nooit hun eigen verhaal bedenken om een klant tevreden te stellen. Zij zullen nooit gokken of zelf iets verzinnen. Verder is het ook lastig om te bepalen of bepaalde boodschappen, die door worden gegeven, in het verleden, het heden of in de toekomst liggen. Daarvoor hebben onze top mediums ook even tijd nodig nadat jij je vraag hebt gesteld. Krijgt een medium dus een bepaalde boodschap door, die jij niet gelijk herkent, dan zal pas later duidelijk worden wat er bedoeld werd. Het is dan ook belangrijk dat jij als klant pen en papier bij je houdt om aantekeningen te maken.

Top mediums zijn ook afhankelijk van jou als klant

We gaven al aan dat top mediums een intermediair zijn tussen de hogere wereld en klanten. Ze zijn afhankelijk van datgene wat de hogere wereld doorgeeft, maar moeten ook erg hun best doen om bepaalde boodschappen ook te vertalen in bruikbare adviezen. Er komen namelijk zeer vage signalen via de zes zintuigen door. Dit is echter niet nog niet alles. Mediums zijn ook afhankelijk van de bereidwilligheid van klanten. Het medium krijgt immers signalen door en maakt deze duidelijk aan de klant. Het is dan fijn als jij eraan meehelpt om te herkennen welke boodschappen er doorkomen. Er wordt wel eens meewarig gereageerd als een medium aangeeft dat hij bepaalde beelden, cijfers of andere signalen doorkrijgt. Men spreekt dan van cold reading. Natuurlijk zijn er wel eens mensen die zich ten onrechte voor medium uitgeven en deze techniek gebruiken. Echter, top mediums zullen deze techniek ook gebruiken, maar wel omdat zij werkelijk vanuit de hogere wereld boodschappen doorkrijgen. Zoals we al eerder aangaven, zijn deze boodschappen geen kant en klare berichten. Er zit veel ruis doorheen en top mediums moeten dan ook hun uiterste best doen om hier helderheid in te verschaffen. De beelden, geluiden, gevoelens, geuren en andere signalen die er doorkomen, zullen door het medium aan de klant verteld worden. Daarbij hebben zij echt jouw hulp nodig om bepaalde dingen te herkennen. Herken je ze, dan kan het medium er op doorgaan en meer verduidelijking van de hogere wereld vragen. Herken je de boodschappen niet, dan zullen topmediums trachten helderheid te zoeken. Waar je alert op moet zijn, is dat top mediums over het algemeen emotioneel afstand houden en zich niet laten beïnvloeden door emoties van de klant. Top mediums kunnen alleen maar zuiver en eerlijk zijn, als ze afstand bewaren. Bewaren ze dit niet, dan kunnen ze sociaal wenselijk gaan antwoorden. Dan is het medium aan het interpreteren vanuit eigen gevoel en dat vindt de spirituele wereld niet prettig

Top mediums? Hoe kan je die dan vinden?

 We zeiden al dat er de laatste tijd zoveel spirituele sites bijgekomen zijn dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daarbij geeft iedereen aan dat zijn/haar site de beste is en dat er top mediums op een bepaalde site te vinden zijn. Het is voor klanten lastig om te bepalen wanneer een bepaalde spirituele site werkelijk goed is. Het zal ten eerste belangrijk zijn om naar je intuïtie te luisteren om te ervaren welke van de top mediums goed bij jou overkomen. Je kunt dan altijd met een paar consulenten bellen en tijdens de gesprekken merk je dan vanzelf of het klikt. Let op! Dat hoeft dan niet te betekenen dat het geen top mediums zijn, maar dan is er op dat moment geen klik tussen jullie. Een medium kan bij een bepaalde klant goed overkomen, terwijl een andere klant dit misschien minder ervaart. Er zijn wel een paar manieren om naar top mediums te zoeken. Ten eerste kun je rondkijken op paranormale beurzen. Je kunt dan tegen weinig kosten mediums en andere consulenten ontmoeten en als iemand jou dan aanspreekt, kan je een vervolgafspraak maken. Je kunt dan naar een medium toegaan of vragen of je deze kunt bellen. Daarnaast kun je op beurzen ook met anderen praten en wellicht kun je daar tips van krijgen om top mediums te vinden. Ten tweede kun je in gastenboeken kijken wie er positieve recensies krijgen. Je kunt dan proberen of een persoon, die veel vernoemd wordt, ook voor jou een goed medium is. Let met gastenboeken op dat dit ook wel overdreven kan worden. Er zijn mediums die hun klanten expliciet vragen om iets in het gastenboek te zetten. Betrouwbaarder zijn dan meestal reviews van bepaalde sites, omdat die vaak neutraler van aard zijn. Het allerbelangrijkst om de juiste mediums te vinden, is over het algemeen je eigen gevoel. Je merkt vaak al snel of het klikt met iemand en of deze iets vertelt waar je werkelijk iets mee kunt. We raden je dan ook aan om niet teveel naar anderen te luisteren en gewoon op je eigen gevoel af te gaan. Dat geeft vaak de beste kansen op het vinden van een geschikt medium.

Bel of chat eens met onze consulenten

Readings worden aangeboden door top mediums en andere paranormaal begaafde mensen. Dit kunnen dus onder andere ook paragnosten, tarotisten en helderzienden zijn. Zij bieden online readings aan voor kleine en grote vragen of problemen waar je mee rondloopt. Kijk dus goed welke vragen je wilt stellen en vooral aan wie je deze kunt stellen. Consulentenonline biedt niet alleen hulp op spiritueel gebied. We bieden ook professionele hulpverleners aan, op gebied van psychologie, maatschappelijk werk, coaching en diverse therapieën,  pedagogiek, carrière en nog veel meer soorten hulpverleners op diverse gebieden. Ben je nieuwsgierig? Neem dan eens contact op met een medium die bij Consulentenonline aangesloten is

Dit artikel is door Frank Post geschreven.

Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

PROFIEL BEKIJKEN

©2017 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).