Zoek je een medium chat? Dan is Consulentenonline zeer geschikt

 

Consulentenonline biedt via telefoon- en chatkanalen spirituele hulp aan via paragnosten, helderzienden, mediums en andere paranormaal begaafde mensen. Daarnaast bieden we ook  hulp aan via professioneel geschoolde mensen. Overigens kan er ook een combinatie zijn, omdat onze spirituele consulenten ook vaak geschoold. In dit artikel bespreken we de medium chat, een betaalbare manier om 24 uur per dag iemand te kunnen bereiken als je problemen of een vraag hebt. Bij consulentenonline kun je dus diverse deskundigen spreken, waaronder mediums. Ben je nieuwsgierig naar onze medium chat en heb je behoefte aan contact met een overleden persoon of een andere hogere entiteit, dan kun je contact met ons opnemen. Je wordt snel geholpen en hoeft ook niet veel te betalen, omdat we trachten via de medium chat gesprekken zo kort mogelijk te houden. Bij consulentenonline kun je op vele gebieden geholpen worden. We bieden de medium chat aan, maar natuurlijk ook andere consulenten op spiritueel gebied, zoals paragnosten, helderzienden, astrologen, tarotisten en andere spirituele mensen. Daarnaast bieden we professionele hulpverleners aan zoals psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, therapeuten, coaches en meer soorten hulpverleners. In dit artikel bespreken we de  hulp die we via de medium chat aanbieden. We raden je dan ook aan om dit eerst te lezen, zodat je een idee hebt hoe de mediums te werk gaan.

 

Medium chat is een betrouwbaar middel om hulp te krijgen

Vergeleken met telefonische hulp is de medium chat een betrekkelijk nieuwe manier om mensen bij te staan. In dit artikel zullen we je laten zien dat het werken via de chat eigenlijk wel een heel goede manier is om deskundige mediums aan de lijn te krijgen. We kunnen dan ook gerust zeggen dat de mensen die via de medium chat werken zeer betrouwbaar zijn en absoluut zeer discreet. We willen jou die hulp bieden die je verdient. We vinden het dan ook erg belangrijk om feedback van onze klanten te krijgen. Zijn er dingen die je niet prettig vindt of wil je iets met ons bespreken dan zijn we er voor je. De consulenten die via de medium chat werken zijn speciaal op hun gave geselecteerd om via de medium chat te kunnen helpen. Er zijn ook landelijk bekende mensen die via onze lijn werken. De meeste consulenten maken gebruik van vermogens als heldervoelen, helderhoren, helderruiken en helderproeven. Deze vermogens hebben ze dan gedurende hun leven ontwikkeld. Daarbij hebben ze hun fysieke zintuigen versterkt, maar maken ook gebruik maken van hun zesde zintuig, dat op geestelijk niveau ligt. Omdat we niet alleen een medium chat aanbieden, maar ook paragnosten, tarotisten en nog veel meer paranormaal begaafde mensen, is het belangrijk dat je goed op de website kijkt wie er bij je past. De medium chat is vooral bedoeld om contact te maken met hogere wezens en overleden mensen. Kijk maar eens op de website van consulentenonline rond, zodat je zelf kunt zien wie er beschikbaar zijn.

 

Via onze medium chat kun je contact met de hogere wereld leggen

We gaven het al aan, via consulentenonline kun je contact zoeken met diverse spiritueel begaafde mensen of professionals, zoals onder andere psychologen. De mensen die via de medium chat werken, zullen je zeker niet via een rits aan vragen tot een antwoord leiden. Onze mediums zijn er op getraind om met een paar gegevens al een beeld te kunnen vormen van jouw situatie. Vervolgens kunnen ze dan contact zoeken met gene zijde. Vaak hebben ze al genoeg aan jouw naam en die van degene met wie jij contact wilt hebben. Wil de hogere entiteit namelijk contact met degene die hem/haar oproept, dan komt deze vanzelf wel. Het is natuurlijk wel belangrijk dat jij als klant duidelijke vragen stelt, zodat een medium weet wat er verwacht wordt. Wil je contact met hogere wezens, dan dien je dus wel een medium chat aan te vragen en geen chat met een paragnost, helderziende of andere paranormaal begaafd persoon. Alleen mediums zijn namelijk in staat contact met overleden mensen te leggen. Vaak wordt er via de medium chat gewerkt met het automatisch schrift, omdat dit makkelijker is om datgene wat een hoger wezen aangeeft aan jou door te geven. Een medium laat zich dan als het ware geheel of gedeeltelijk overnemen, zodat een overleden persoon via de vingers van het medium de boodschap kan typen. De mediums concentreren zich na jouw vraag en maken geestelijk contact. Zij trachten daarna zelf de boodschap door te geven via de medium chat.

 

Hoe betrouwbaar is de medium chat nu eigenlijk?

Er zijn wel eens klanten, die zich afvragen of een medium chat wel kan werken bij het contact zoeken met overleden mensen of andere entiteiten. Het lijkt in vergelijking met oog-in-oog contact of telefonisch contact onpersoonlijk, omdat je alleen maar aan het typen bent. Dit lijkt ook inderdaad zo, omdat je zinnen terug krijgt en niet weet hoe het medium er uitziet of hoe deze klinkt. We krijgen ook geregeld van klanten de vraag hoe het nou kan dat er via de medium chat nou contact met de hogere wereld gemaakt kan worden. In principe is dit wel makkelijk te beantwoorden, omdat jij als klant contact maakt met bijvoorbeeld een overleden persoon. Daardoor kun je met deze persoon praten en is de medium chat alleen maar een instrument. Jij als klant zal dus op een gegeven moment niet meer bezig zijn met de vraag of de medium chat wel werkt. Je kunt immers vragen stellen, waarbij je merkt dat je werkelijk contact hebt met degene die jij wilt. De vragen stel je dus aan je eigen gidsen, overleden mensen of andere hogere wezens. De geestelijke wereld weet hierbij zeer goed wat jij wel of niet nodig hebt. Hierbij is de consulent als het ware een intermediair, die in staat is hogere energieën op te vangen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat een medium werkelijk contact kan maken. Wij trachten hier dan ook zeer alert op te zijn, zodat we een betrouwbare medium chat aanbieden met mensen die op een deskundige en eerlijke manier werken. We raden je zeker aan om eens een kijkje te nemen op de website van consulentenonline.

 

Het medium stemt zich op jouw energie af om contact met de hogere wereld te maken

Er werken bij onze medium chat verschillende consulenten met ieder weer hun eigen gaven en waarbij een ieder weer op een eigen manier werkt. Kenmerkend voor onze mediums is dat zij het mediumschap niet alleen maar als werk zien. Het is hun leven en ook in het dagelijks leven gebruiken zij hun gaven. Hun vermogens hebben ze veelal al van jongs af aan ontwikkeld. Ze zijn dan ook niet anders gewend dan dat er geregeld een contact met de spirituele wereld is. Een medium heeft dus een aangeboren talent, waardoor deze vanaf de geboorte al contact met de hogere wereld heeft. Ze kunnen met gidsen, engelen, geestelijke begeleiders en overleden zielen communiceren. Nadat jij een vraag hebt gesteld, wordt er via de medium chat contact met de geestelijke wereld gelegd. Het medium stemt zijn energie af op de energie van degene die jij wilt spreken. Zoals we eerder zeiden, kan alleen een medium contact zoeken met hogere entiteiten. Paragnosten en bijvoorbeeld waarzeggers kunnen dit niet. Echter, er zijn consulenten die het mediumschap combineren met bijvoorbeeld kaarten, automatisch schrift, het zesde zintuig of het gebruik van hun zintuigen op hoger niveau. Is een medium dus ook paragnost, dan zal deze niet alleen contact met hogere wezens leggen, maar ook gebruik maken van de zes zintuigen. Hierbij hebben al onze consulenten mensenkennis en kunnen ze meer energie ervaren vanuit mensen, voorwerpen, foto’s en nog veel meer. Stel je een vraag via de medium chat dan zullen dit soort consulenten zich richten op de dingen die zij daar via hun zintuigen doorkrijgen. Ook worden ze geleid door de hogere wereld en openbaren geesten en andere hogere wezens zich aan het medium en indirect aan jou. Er zijn ook mediums die tarotkaarten gebruiken. Wanneer je dan via de medium chat een vraag stelt, zal het medium zich op de energie van de hogere wezens richten en spreken de kaarten. Op deze manier zal ieder medium weer op een andere manier via de medium chat werken.

 

Voorbereiding voor een gesprek is enorm belangrijk

Elk medium zal weer op zijn eigen manier antwoorden formuleren. Het automatisch schrift noemden we al, waarbij het medium pen en papier in zijn handen heeft en zich laat leiden door hogere entiteiten. Hij/zij concentreert zich op de hogere wereld of de energie die deze binnenkrijgt en laat de hogere wereld zijn hand sturen, zodat er een boodschap doorgegeven kan worden. Als klant moet je wel geduldig zijn en de consulent de tijd geven via de medium chat het antwoord in te typen. Er zijn echter ook al mediums die het automatisch schrift via het toetsenbord ontwikkeld hebben. Daarvoor worden ze mentaal gestuurd, zodat ze datgene wat ze in gedachten krijgen in kunnen typen. Dit is een ingewikkeld proces, omdat de medium chat niet bedoeld is voor een interpretatie die door de consulent gedaan wordt. De hogere wereld wil een pure boodschap geven en een medium zal dus niet zijn eigen mening moeten geven. Daardoor is de medium chat een prima instrument, omdat je een duidelijk antwoord krijgt en je ook merkt dat dit niet van het medium afkomt, maar echt van degene die je uit de hogere wereld op wil roepen. Is er op de een of andere manier onduidelijkheid, dan zal het medium hier naar vragen, zowel naar jou als de entiteit waar contact mee is. Het is daarom erg belangrijk dat je van tevoren nadenkt over dat wat je wilt weten. Voorbereiding van jouw kant is dus voor zowel jou als het medium erg belangrijk. Er kan dan makkelijker een antwoord geformuleerd worden. Bedenk dat de hogere wereld zich niet laat sturen en datgene doorgeeft zoals het is. Mocht jij het antwoord niet fijn vinden, dan zal je moeten bedenken dat er een duidelijke boodschap inzit en dat je je daar beter aan kunt houden. Je wilt niet voor niets een antwoord hebben en soms is dit gewoon minder leuk. Daar kan een medium niets aan doen.

 

Welke vragen kun je stellen bij de medium chat?

Onze consulenten krijgen veel soorten vragen, waardoor het ondoenlijk is om ze hier allemaal op te schrijven. In principe is het zo dat je alles kunt vragen wat jou bezighoudt, zolang je natuurlijk wel netjes naar onze medium chat blijft. Over seksualiteit kan je bijvoorbeeld wel vragen stellen over jezelf en over een eventuele partner, maar dat moet dan natuurlijk wel los staan van onze consulenten. Zij zullen er niet op ingaan als je seksueel getinte uitspraken of handelingen doet, die gericht zijn op onze medewerkers. Daarvoor gelden algemene normen en waarden. Ook op medisch gebied zijn de consulenten van de medium chat voorzichtig. Ten eerste omdat een medisch geschoold persoon daar meer over kan zeggen en onze mediums over het algemeen niet medisch geschoold zijn. Ten tweede omdat we jou niet het idee willen geven dat een bepaald symptoom wel of niet ernstig is. We zullen voorbeelden noemen. Stel je voor dat je aangeeft dat je pijn in je buik hebt en onze consulent gaat dan wat ontwijkend gedrag vertonen. Jij, als klant, kunt dan het idee krijgen dat er iets heel ergs aan de hand is en gaat je dan extra veel zorgen maken. Aan de andere kant kan een consulent de neiging hebben om je gerust te stellen en dan aangeven dat het wel meevalt en dat het door spanning komt. Jij kunt dan denken dat het allemaal inderdaad niet zo ernstig is en besluiten niet naar een arts te gaan. Later blijkt dat je iets ernstigs hebt. In beide gevallen zal een medium jou, onbedoeld, beïnvloeden. Daarom zal je via de medium chat altijd te horen krijgen dat je er mee naar een arts dient te gaan. Ben je al naar een arts gegaan, dan kan een medium wel eens kijken hoe het verder met je gaat, maar dit zal dus niet op medisch gebied zijn. Bel je naar de medium chat, dan raden wij je aan om je eerst voor te bereiden. Denk erover na wat je precies wilt vragen en wat je van onze consulenten verwacht. Wil je contact met de hogere wereld, dan is de medium chat natuurlijk geschikt. Via de medium chat kun je contact leggen met overleden personen, spiritueel begeleiders, engelen of andere entiteiten. Wil je liever iemand die zijn intuïtie gebruikt om te helpen, dan zijn paragnosten, helderzienden of andere paranormaal begaafde consulenten geschikt. Wil je via tarot of andere kaarten geholpen worden, dan kun je weer iemand opvragen die daar in gespecialiseerd is. Het voorbereiden is erg belangrijk en doe je dit te weinig, dan bestaat de kans dat je achteraf het gevoel hebt dat je niet datgene besproken hebt dat je wilde bespreken. Dat is dan zonde van jouw tijd en geld.

 

Wat zijn de voordelen van de medium chat

Bij gesprekken die we met klanten voerden over de medium chat kwamen een aantal voordelen naar voren. Ten eerste lijkt het misschien in eerste instantie onpersoonlijk via de chat, maar gaven onze cliënten juist aan dat er wel degelijk een band met de consulenten kan zijn. Er wordt vooral aangegeven dat de hogere energieën erg vertrouwd voelen en dat een klant het gevoel heeft dat deze er op dat moment ook daadwerkelijk bij is. Misschien ervaar je op deze manier nog wel veel meer de kracht van de hogere wereld, omdat je de stem van het medium niet hoort. Daardoor kun je nog diepere gevoelens ervaren en zal je de kracht van de entiteit die je oproept sterk ervaren. Daarbij zal je merken dat er via de medium chat dingen doorgegeven worden, die jou daadwerkelijk aan de overleden persoon of entiteit doen denken. Een tweede voordeel dat mensen aangeven is dat er een grote mate van privacy lijkt te zijn. Je zit veilig thuis en kunt je vraag intypen en dus rustig nadenken. Aan de telefoon of als je een privécontact hebt, zal dit een stuk minder zijn en kan je het gevoel hebben dat je bekeken of beoordeeld wordt. Bij de medium chat hoef je niet te praten en ook verder niets prijs te geven. Het is natuurlijk wel fijn als je je naam, geboortedatum en enige informatie geeft. Als derde voordeel geven mensen aan dat ze het erg fijn vinden dat ze juist in hun eigen vertrouwde omgeving zitten, zonder dat ze oogcontact met het medium hebben of dat ze moeten praten. We leven nu eenmaal in een tijdperk, waarin we het fijn vinden om te chatten via de sociale media. Daar sluit de medium chat dus zeer goed bij aan. Je hoeft jezelf dan niet prijs te geven en kan toch geholpen worden. Mensen geven dan ook aan dat ze het fijn vinden om even te chatten. Dat kan natuurlijk overal, omdat niemand je kan horen. Je typt een boodschap in en vervolgens krijg je antwoord. Er zijn mensen, die bijvoorbeeld in de trein zitten en dan even een medium chat aanroepen. Dat kun je dan ongestoord doen. Niet alleen jongeren hebben de neiging om te chatten, we zien ook steeds meer ouderen die dit doen. Tenslotte vinden mensen het een voordeel dat hetgeen dat besproken wordt ingetypt wordt en opgeslagen kan worden. Je kunt het dan later nog eens rustig doornemen. Zo hoef je niets te vergeten van datgene dat besproken wordt en is de informatie dus een stuk betrouwbaarder.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze mediums? Kijk dan op Consulentenonline om de mogelijkheden te bekijken.

  • Ben je nieuwsgierig?
  • Heb je een vraag waarbij je contact met een overleden persoon wilt hebben of
  • wil je contact maken met hogere entiteiten?
  • Zoek je een medium dat hier zeer geschikt voor is?
  • Wil je dit via de chat of aan de telefoon doen en vooral niet teveel betalen?
  • Neem dan eens contact op met een medium dat bij Consulentenonline aangesloten is

Bij Consulentenonline kun je op vele gebieden geholpen worden.

  • Readings worden aangeboden door deskundige mediums en andere paranormaal begaafde mensen. Dit kunnen dus onder andere ook paragnosten, tarotisten en helderzienden zijn.
  • Zij bieden online readings aan voor kleine en grote vragen of problemen waar je mee rondloopt. Kijk goed welke vragen je wilt stellen en vooral aan wie je dit kunt doen.
  • Consulentenonline biedt niet alleen hulp op spiritueel gebied. We bieden ook professionele hulpverleners aan, op gebied van psychologie, maatschappelijk werk, therapieën,  pedagogiek, je carrière en nog meer hulpverleners op diverse gebieden.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

 

©2018 Consulentenonline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en  Consulentenonline).