Life Coach

Wil je veranderingen in je leven, verander dan wat je voelt.
Wil je veranderen wat je voelt, verander datgene wat je denkt.
Dat is het begin van een waardevolle verandering.

Consulentenonline biedt professionele life coaches aan

Consulentenonline biedt diverse hulpverleners aan die via chat en bellijnen benaderd kunnen worden. Je kunt diverse deskundigen spreken, die op twee gebieden werken. Ten eerste bieden we op de site consulenten aan, die op spiritueel gebied ondersteunen. Je kunt dan onder andere denken aan mediums, paragnosten, tarotisten, helderzienden en andere consulenten met hogere krachten. Er was echter vraag naar consulenten die met reguliere programma’s werken. We bieden op dit gebied dan ook hulpverleners aan zoals pedagogen, psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, juridische adviseurs, coaches en nog veel meer consulenten. Dit artikel gaat over consulenten die gebruik maken van hun vaardigheid als life coach. Wil je dus snel geholpen worden en niet teveel betalen? Wil je dit via de chat of de telefoon doen? Dan raden we je aan om dit artikel te lezen. We bespreken het werk dat een life coach doet. Een life coach helpt jou om nieuwe doelen te stellen en een plan te ontwikkelen, die jou hiertoe kan brengen. Een life coach traint de geest en emoties van hun klanten om te zorgen dat ze duidelijke veranderingen in hun leven aan kunnen brengen. We raden aan op de website van Consulentenonline te kijken welke hulpverleners jou aanspreken.

Wat is een life coach?

Wat kan een life coach voor jou betekenen? In het kort gezegd zal een life coach jou helpen te ontdekken wat er nou precies belangrijk aan het leven is. In het bijzonder dan jouw leven natuurlijk. We leven tegenwoordig in een maatschappij waar iedereen vindt dat je een mening mag hebben, maar tegelijk vallen mensen elkaars mening vaak aan. De life coach helpt jou hierbij om te ontdekken wat er voor jouw leven veranderd zal moeten worden. Daarna wordt er samen met jou een plan bedacht om de doelen na te streven en tot een positieve verandering in je leven te komen. Daarbij werkt de life coach, samen met jou, om obstakels en andere zaken die jouw leven belemmeren te elimineren. Daarbij zal de life coach jou motiveren en enthousiasmeren om nog gelukkiger in het leven te staan. Jouw succes is ook succes voor onze coaches, omdat zij dan net zo gelukkig zijn als jij. Hun belangrijkste doel is om klanten op een adequate, sympathieke en menselijke wijze te begeleiden en tot succes te brengen. Onze life coaches zijn daarbij 24 uur per dag te bereiken op Consulentenonline

Kortom, iedereen kan gebruik maken van de diensten van een
life coach om het leven net even wat positiever te maken.

Contact met een Life Coach

Waarvoor kan je de steun van een life coach inroepen?

Nog niet zo heel lang geleden vonden mensen het maar raar om psychologen, maatschappelijk werkers of andere deskundigen om hulp te vragen. Vaak dacht men dat je dan werkelijk zwak was en het niet alleen kon. Gelukkig is dit beeld tegenwoordig helemaal veranderd en zijn we nu heel anders tegen de hulp van deskundigen aan gaan kijken. Het wordt nu juist als zeer krachtig gezien als iemand in staat is zijn/haar kwetsbaarheden bespreekbaar te maken. Een life coach is dan ook zeker iemand die jou niet als zwak ziet. Er zijn bijvoorbeeld klanten met hoge opleidingen, topsporters of dure banen die door onze life coaches begeleid worden. De meest gestelde vraag is hoe zij kunnen zorgen voor balans in hun zakelijke of sportieve leven in combinatie met hun privéleven. Verder zien we relatief gezien veel musici, schrijvers en kunstenaars die zoeken naar creativiteit en net niet die stap kunnen maken om een doorbraak te creëren. Ook studenten maken vaak gebruik van een life coach die hen kan helpen bij het zoeken naar de juiste scriptie of carrière. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die begeleiding zoeken om hun relatie met mensen vorm te geven of beter te maken. Bedenk verder dat het dus helemaal niet gaat om grote problemen, maar meer een klein steuntje in de rug. Vandaar het woord coach, omdat deze er voor je is om op een deskundig niveau mentor voor je te zijn. Hieronder zullen we wat zaken benoemen, die onze life coaches geregeld aandacht geven als cliënten hierom vragen. Dit zijn dan veelal de belangrijkste zaken waar we ons op richten:

 • Identificeren van doelen en bespreken waaraan gewerkt moet worden
 • Opstellen van plannen hoe te handelen en in welk tijdsbestek dit kan
 • Obstakels en andere vertragende zaken identificeren en oplossen
 • Financiële problemen oplossen
 • Het begeleiden van (top)sporters of het stellen van fitnessdoelen voor gewichtsverlies
 • Het begeleiden van studenten
 • Hoe je zowel sociaal als professioneel effectiever kunt communiceren en handelen
 • Het starten van een eigen bedrijf of verbeteren van een huidig bedrijf
 • Het verbeteren van je kwaliteiten en vaardigheden in een huidige of toekomstige carrière

Hoe gaat een life coach te werk?

Wat er ook in je leven gebeurt, welke omstandigheden er zijn en welke doelen je dan ook hebt, de life coach kan hierin begeleiden. Het leven staat niet stil en gaat door. Alhoewel het zeker is dat het leven ooit eindigt, is het wel fijn om dit leven dan volledig te kunnen benutten om er iets van te maken. Ben je er toe bereid om dit te doen en wil je vanuit jezelf tot ontwikkeling komen, dan komt de professionele life coach in beeld. Deze zal jou helpen om waardering voor jezelf te hebben en te zijn wat je wilt zijn. De life coach is een professional die opgeleid is om jou te helpen volledig gebruik te maken van de talenten die jij van nature bezit en de vaardigheden die je aangeleerd hebt of aan kunt leren. Ben je eenmaal klaar om naar een volgend level in je leven te gaan? Neem dan eens contact op met de life coaches van Consulentenonline die jou hierin kunnen begeleiden. Je kunt dan met ons bellen of chatten en bespreken hoe de life coach jou zou kunnen ondersteunen. Hierbij kunnen we stellen dat de professionele relatie tussen jou en de life coach gebaseerd is op een zoveel mogelijk gelijkwaardige partnerschap, waarbij gestreefd wordt naar het volgende:

 • Analyse en verduidelijking van dat wat jij als klant voor ogen hebt en eventuele blokkades, storingen en andere problemen die opgelost dienen te worden naar voren te brengen.
 • Het gebruiken van de deskundigheid van de life coach om jouw behoeften te bevredigen.
 • Het stimuleren om jou tot zelfontplooiing aan te zetten.
 • Strategieën en plannen bedenken om te zorgen dat jij je doelen kunt behalen.
 • Het oproepen van jouw eigen verantwoordelijkheid om dit te bereiken.

Dit alles zal naar voren komen om jou in staat te stellen te bereiken wat jij in principe zelf, met enige hulp van de life coach, voor ogen hebt. Daarbij zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van jouw dagelijks leven. Zo kun je oefenen om dat wat je met de life coach ontwikkelt, ook daadwerkelijk te gebruiken. Bedenk dus dat de beste resultaten ontstaan als je vaker met de life coach werkt en in je dagelijkse leven oefent. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het leven van mensen met zo’n 25% verbetert als je met de life coach traint, maar zo’n 80% als je dit alles ook nog eens in de praktijk oefent. Daarbij is de life coach natuurlijk wel afhankelijk van de klant. Wil jij eenmalig bellen, dan zal de coach trachten om in één keer doelen te stellen, die jij zou kunnen behalen. Ook hierbij zal de life coach gericht zijn op datgene wat jij dus zelf wilt. De coach is dan wel meer afhankelijk van dat wat jij er mee doet. Tracht jij de doelen te behalen en ben je verantwoordelijk, dan zal er meer kans op succes zijn. We raden je echter aan om vervolgafspraken met de life coach te maken, zodat jullie er samen aan kunnen werken. De beste resultaten zijn er als je circa 4 tot 6 afspraken maakt. Heb je die mogelijkheid en kun je het jezelf financieel veroorloven, dan raden we dus aan om vaker dan één keer te bellen of te chatten. Zelfs de beste life coach kan niet garanderen dat er succes behaald wordt, zonder de juiste instelling van de klant. Kijk ook eens op Consulentenonline, omdat er ook speciale credits te bestellen zijn, waardoor je goedkoper kunt bellen of chatten. Ook kun je natuurlijk met de life coach afspreken hoe lang elk gesprek gaat duren, zodat je de kosten onder controle kunt houden. Wees dus bereid om er wat tijd en geld in te steken, zodat je werkelijk goede resultaten behaalt.

Welke aspecten van jouw persoonlijkheid kun je aanpakken met behulp van de life coach?

We stelden al dat onze life coaches gespecialiseerd zijn om obstakels en andere negatieve zaken in je leven te analyseren en aan te pakken. Op die manier kan je dus negatieve patronen doorbreken en gestelde doelen bereiken. De life coach zorgt voor meer duidelijkheid en voor doelen die kunnen zorgen dat je leven definitief een nieuwe richting inslaat. Dit is voor ieder mens natuurlijk anders. Iedereen komt met eigen problemen, vragen en doelen. Deze kunnen op verschillende gebieden liggen. Wel zijn er een aantal zaken die altijd wel terugkomen binnen de coaching. Dat zijn vaak de volgende zaken:

 • Doelen om de gezondheid te verbeteren. Fysieke energie zorgt namelijk voor meer vitaliteit en uiteindelijk ook voor betere mentale en psychische energie. Hierbij gaat het niet alleen om voldoende beweging, maar zal de coach ook gericht zijn op het aanpakken van je voedingspatroon en het afleren van slechte gewoontes.
 • De life coach versterkt persoonlijke en liefdesrelaties en verwijdert negatieve gevoelens ten opzichte van anderen. Het is erg belangrijk om op een positieve wijze met mensen om te gaan. Je zult merken dat je hierdoor veel lekkerder in je vel zit en positiviteit oproept. Liefde, warmte en vriendschap zijn enorm belangrijk om gelukkig te kunnen zijn.
 • De life coach zal jou ondersteunen om controle en leiding over je eigen leven te hebben. Zijn er zaken die belemmeren, dan zal de coach helpen om vaardigheden aan te leren om meer controle te krijgen. Hoe positiever jij over jezelf bent, hoe meer jij in staat bent op een krachtige wijze in het leven te staan, zowel in je privé, sociale leven en je carrière.
 • Durf te accepteren dat verandering soms drastisch in je leven doorwerkt. Je zult besluiten moeten nemen om daadwerkelijk te ontwikkelen. Hiervoor heb je als klant moed nodig en moet je vol passie en zelfvertrouwen de uitdaging aangaan, om bepaalde doelen te behalen.
 • Bij het bovenstaande zal je soms allerlei emoties ervaren, zoals frustratie, stress, verdriet, pijn en verlies. De life coach kan hierbij ondersteunen om deze aan te gaan en daarna zo sterk te zijn om gevoelens te overwinnen. Dit door ze te aanvaarden en niet door ze te verdringen. Durf je gevoelens dus aan te pakken, stop ze niet weg en ontken ze ook niet.

Uiteindelijk draait het om zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfrespect
en bepaal jij natuurlijk zelf wat je aan wilt pakken en op welke manier.
Jij bepaalt dus zelf en niet de coach.

Verkeerde denkwijzen over de praktijk van de life coaches

Veel mensen denken dat je zomaar even life coach kunt worden door mensen te adviseren. Dit is absoluut niet waar en geeft dus een verkeerd beeld van de werkelijkheid. De professionele life coaches die bij Consulentenonline werken, zijn mensen die een opleiding hebben gedaan op MBO, HBO of academisch niveau en dan gericht op psychologische, maatschappelijke of sociale gebieden. Daarna of daarnaast hebben ze dan diverse trainingen gevolgd om onder andere als life coach werkzaam te zijn. Misschien wel nog belangrijker is dat de mensen die bij ons werken veel ervaring en empathie hebben. Je kunt uit boekjes leren hoe je technisch gezien mensen moet helpen, maar levenservaring is even zo belangrijk. Onze life coaches dienen dan ook aan te tonen dat ze inderdaad een opleiding hebben gedaan en we checken ook de ervaring die zij op hebben gedaan. Is een life coach professioneel dan is deze in staat om de klanten aan te moedigen en te motiveren om hun eigen oplossingen te vinden voor de problemen waar zij tegenaan lopen. Onze life coaches hebben dus een goede training gehad en hebben zeer goede vaardigheden om jou te helpen om je leven positief te veranderen. Daarnaast willen we het misverstand uit de weg ruimen dat de life coach alleen met mensen werkt, die grote mentale of psychische problemen hebben. In principe werkt de life coach meer met mensen die kleinere problemen hebben of die ergens niet in kunnen slagen. Het is dus eigenlijk een coach voor mensen die prestaties willen verbeteren, zoals sporters, studenten of mensen die meer uit hun werk willen halen. Het kan ook gaan om persoonlijke zaken zoals contact met een partner, familie of vrienden. Ook dan gaat het niet om zeer zware problemen, maar meer om net even iets beter in een bepaalde relatie te kunnen staan. Bedenk dat zelfs de meest bekwame, gelukkige mensen altijd nog baat hebben bij ondersteuning van life coaches.

Werkwijze van Consulentenonline

Je kunt bellen via het vaste nummer maar ook credits kopen. Verder is er mogelijkheid om met consulenten te chatten. Je kunt hierover lezen op Consulentenonline. Er is geen wachtlijst en je kunt dus direct gebruik maken van de diensten van de life coach en andere consulenten. Onze consulenten zijn deskundig en geschoold ( dat kan je zien aan een ‘gescreend’ button bij de consulent) om op een effectieve en adequate wijze met jouw problemen en vragen om te gaan. Zij kunnen al snel relaties leggen tussen de dingen die jij vertelt en de indruk die ze van je krijgen. Je kunt al binnen enige tijd ontdekken wat de obstakels en uitdagingen zijn, waar actie in genomen moet worden. Heb je grotere problemen, dan wordt er aangeraden om de eerste keer circa 30 minuten tot een uur uit te trekken, zodat de life coach jouw problemen goed kan analyseren. Daarna wordt aangeraden elke week één sessie te doen. Daarbij kun je dan met de coach afspreken gedurende hoelang je ondersteuning krijgt. Je kunt natuurlijk ook eenmalig of enkele keren bellen of chatten. Zijn er kleinere vragen of problemen, dan is eenmalig contact natuurlijk prima en zit je niet vast aan het aantal minuten dat je belt. Dit is het voordeel van onze dienst. Jij bepaalt zelf hoeveel contact je wilt. Je legt je dus voor niets vast en houdt de regie in je eigen handen. Je hebt dus geen enkele verplichting naar ons toe.

Helderzienden

Dit artikel is door Frank Post geschreven.

Frank is een ervaren pedagoog, onderwijskundige en sociaal werker, die ook qua ontwikkelingspsychologie en sociologie veel kennis en ervaring heeft. Je kunt Frank bereiken op boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om hem te spreken over dingen waar jij een antwoord op wilt hebben. Frank kan op een zeer goede manier helpen.

Profiel bekijken

©2019 ConsulentenOnline en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en ConsulentenOnline).